25.06.2013

Krystian

Pierwsze wdrożenie MADKOM SA w Województwie Lubuskim – dostawa i wdrożenie Systemu SIDAS EZD w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

SIDAS EZD

Pierwsze wdrożenie MADKOM SA w Województwie Lubuskim – dostawa i wdrożenie Systemu SIDAS EZD w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

 

W ostatnim tygodniu Madkom SA podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w ramach projektu pn.: „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II”.

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego drogą elektroniczną. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, implementację 90 procedur elektronicznych, zamieszczenie 90 formularzy elektronicznych procedur obsługi Interesanta na Regionalnej Platformie Komunikacji Elektronicznej, integrację Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów z Regionalną Platformą Komunikacji Elektronicznej, przeszkolenie 520 użytkowników oraz dostarczenie sprzętu komputerowego.

 

Zadanie jest realizowane przy udziale środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

 

Wartość zamówienia to: 718 716,20 zł