09.04.2014

Krystian

OFICJALNE URUCHOMIENIE CYFROWEJ MAŁOPOLSKI

SIDAS

W dniu wczorajszym tj. 8 kwietnia 2014r. w Krakowie odbyła się prezentacja dwóch nowych systemów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Cyfrowa Małopolska i Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej. W prezentacji uczestniczył Członek Zarządu Województwa Małopolskiego- Jacek Krupa, Prezes Zarządu Madkom SA- Grzegorz Szczechowiak oraz Wójt Gminy Słopnice – Adam Sołtys.

 

Portal Cyfrowa Małopolska umożliwia jednostkom administracji samorządowej świadczenie usług publicznych poprzez sieć Internet. Obecnie komunikacja i wymiana dokumentów między obywatelem a urzędem możliwa będzie poprzez formularze elektroniczne. Dzięki temu każdy obywatel, posiadający swój profil w Cyfrowym Urzędzie SIDAS lub w systemie ePUAP udostępnionym przez MSWiA, będzie miał możliwość załatwienia swoich spraw (m.in. wnioski o ustalenie warunków zabudowy, zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej czy wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) przy pomocy tego portalu i co najważniejsze bez potrzeby udawania się do urzędu. Co warto podkreślić, z tych udogodnień mogą korzystać nie tylko petenci Urzędu Marszałkowskiego. Województwo Małopolskie zdecydowało zelektronizować  również e-usługi świadczone w gminach czy powiatach, a samorządy zaś, bezpłatnie i dowolnie udostępniają wszystkie procedury swoim klientom.

 

Stworzenie tego systemu to ogromne ułatwienie dla małopolskich samorządów i instytucji, które otrzymują do swojej dyspozycji gotowe, proste i funkcjonalne narzędzie.

 

Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej (RSBIP) to największy tego typu system w kraju. Swoim zasięgiem objął obecnie ponad 3000 jednostek administracji publicznej. Nowopowstała platforma docelowo ma ułatwić zwykłym użytkownikom nawigację i orientację w dotychczas skomplikowanych i przestarzałych stronach małopolskich urzędów w Internecie. RSBIP to przede wszystkim niezwykle łatwy dostęp do informacji m.in.  o przetargach, zamówieniach publicznych czy konkursach.

 

Budowa Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i Cyfrowej Małopolski odbywa się w ramach projektu „Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce”. Działanie 1.2 dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt zrealizował Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM.

 

Całkowity koszt projektu to ponad 2,7 miliona złotych, z czego ponad 700 tysięcy złotych to pieniądze pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego.