10.08.2012

Krystian

OFERTA MADKOM SA NAJKORZYSTNIEJSZA W URZĘDZIE MIASTA KRZANOWICE

Przedmiotem Zamówienia jest wdrożenie w Urzędzie platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego w ramach realizacji zadania pn.: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie  Krzanowice”Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

W ramach realizacji projektu Madkom SA kompleksowo zinformatyzuje Urząd Miasta Krzanowice dostarczając rozwiązania umożliwiające :  elektroniczny obieg i wymianę dokumentówelektroniczną archiwizację dokumentówświadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (załatwianie spraw przez Internet), Biuletyn Informacji Publicznej, modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej gwarantującą sukces i trwałość wdrożenia, stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych (np. radiowych) oraz bezpieczny intranet.

 

Wartość zamówienia to 439 998,99 zł.