03.07.2014

Krystian

Oferta MADKOM SA dla Urzędu Miasta Iławy została wybrana jako najkorzystniejsza

SIDAS EZD

Oferta spółki MADKOM SA dla Gminy Miejskiej Iława  (woj. Warmińsko-Mazurskie) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na opracowanie, dostawę i wdrożenie oprogramowania oraz dostawę sprzętu komputerowego.

 

W ramach uzyskanego zamówienia, jako członek konsorcjum z firmą SPRINT SA w Olsztynie, dostarczymy i wdrożymy system SIDAS EZD wspomagający pracę Urzędu. Uruchomiona zostanie również integracja z platformą ePUAP celem umożliwienia Interesantom komunikacji elektronicznej i załatwiania spraw przez internet w Urzędzie.

 

Całość zamówienia będzie realizowana w ramach projektu pn.: „Iława on-line”. Etap I – bezpieczeństwo i informacja.

 

Wartość zamówienia: 881 646,70 zł