NOWY SERWIS POŚWIĘCONY BUDŻETOWANIU W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – BUDŻET ZADANIOWY, WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, KONTROLA ZARZĄDCZA.

Uruchomiliśmy nowy serwis budzet.sidas.info – poświęcony systemowi Budżet SIDAS. Budżet SIDAS to kompleksowe rozwiazanie budżetowe dla JST, wyposazone w funcjonalności takie jak: budżet zadaniowy, wieloletnia prognoza fianansowa, kontrola zarządcza oraz wiele innych.

System obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem, począwszy od prognozy, następnie konstrukcji projektu i jego uchwaleniu, wprowadzaniu i ewidencji bieżących zmian w budżecie i towarzyszącej mu Wieloletniej Prognozie Finansowej aż po (opcjonalnie) sporządzenie planu finansowego wydatków niewygasłych. Ponadto JST, które wyodrębniły Fundusze sołeckie mogą ewidencjonować i rozliczać jego stan w szczegółowości do poszczególnych sołectw. Wszystkie te aspekty system monitoruje i pozwala raportować w układach wymaganych przepisami prawa i definiowanych przez użytkownika. Przy realizacji powyższych zagadnień wykorzystywane są integralne elementy systemu takie jak: ewidencja przychodów i rozchodów budżetu, scentralizowany rejestr umów i zleceń, rejestr jednostek organizacyjnych JST oraz szereg słowników systemowych i definiowanych przez użytkownika.

System wspiera planowanie i realizację budżetu w układzie zadaniowym. Plan budżetu opiera się na konkretnych zdefiniowanych zadaniach, czytelnych dla pracowników urzędu, dla radnych oraz dla mieszkańców gminy/powiatu/województwa. W ramach wydatków system umożliwia samorządom dokonanie strukturalizacji wydatków a tym samym przyporządkowanie ich do priorytetów (funkcji JST) z wyznaczonymi celami i miernikami oceny, które określone zostały przez organ stanowiący JST- co umożliwia samorządom przygotowanie się do prowadzenia w przyszłości budżetu w pełni zadaniowego.

Zapraszamy do odwiedzania serwisu.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.