08.01.2018

Grzegorz Szczechowiak

Nowy rok rozpoczynamy dobrymi wiadomościami

SIDAS EZD

SIDAS BUDŻET

SIDAS uEZD

Informujemy, iż oferta konsorcjum spółek Grupy Madkom SA – pełnomocnik konsorcjum CSW Madkom Sp. z o .o. – członek konsorcjum oraz Korelacja Sp. z o.o. – członek konsorcjum została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym przez gminę Polkowice na uruchomienie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), systemu dziedzinowego (SD) oraz e-usług publicznych.

 

W ramach projektu Emitent dostarczy i wdrożymy w Urzędzie Gminy m.in. SIDAS EZD, SIDAS BUDŻET w jednostkach organizacyjnych gminy wdrożymy nowy system SIDAS uEZD.
Emitent opracuje także i uruchomi e-usługi na platformie ePUAP. Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie systemów dziedzinowych w tym Portalu Interesanta oraz dostawę niezbędnego sprzętu informatycznego. Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie e-usług publicznych wśród obywateli oraz przedsiębiorców na terenie Gminy Polkowice

 

Projekt „e-POLKOWICE” realizowanego jest z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Zakończenie prac związanych z realizacja projektu zaplanowano na wrzesień 2018 roku.

 

Wartość kontrakt wynosi: 2 289 797,82 zł brutto