18.08.2014

Krystian

NOWY KONTRAKT MADKOM SA

SIDAS EZD

SIDAS BIP

Szkolenia

Urząd Miejski w Lubaniu (województwo dolnośląskie) wybrał systemy produkcji MADKOM SA: SIDAS EZD jako narzędzie do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie oraz system SIDAS BIP jako narzędzie do przekazywania informacji publicznych. W ramach uzyskanego kontraktu dostarczone rozwiązanie zostanie również zintegrowane z platformą ePUAP. Uruchomionych zostanie również 20 interaktywnych usług elektronicznych na platformie ePUAP.

 

Zamówienie obejmuje ponadto przeprowadzenie kompleksowego wdrożenia dostarczanych systemów oraz przeszkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Lubaniu.

 

Wartość uzyskanego zamówienia: 88 424,70 zł