NOWELIZACJA USTAWY O INFORMATYZACJI I KPA ORAZ NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA.

Ustawa o informatyzacji i kpa.

Od. 1 stycznia 2011 obowiązują znowelizowane przepisy dot. ustawy o informatyzacji i kpa, szczególnie w tej drugiej wprowadzono istotne zmiany dot. postępowań .

Warto zwrócić uwagę na artykuł 220 kpa. Rozporządzenia. Organowi administracji publicznej zakazano bowiem wymagania przedstawiania zaświadczenia na potwierdzenie faktów i stanu prawnego, jeżeli dane mogą być uzyskane w inny sposób.

Zmiany maja na celu odciążenie obywatela od przedstawiania zaświadczeń, gdy organ sam jest w stanie pozyskać potrzebne informacje od innych podmiotów publicznych.

Do realizacji tego celu przepis art. 220 k.p.a. nakazuje korzystać z dwóch instytucji wskazanych w ustawie o informatyzacji:

– dostępu do rejestru publicznego (art. 15) oraz

– wymiany dokumentów elektronicznych (art. 16).

Nowa instrukcja kancelaryjna.

Weszło w życie, długo oczekiwane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych .

Rozporządzenie obowiązuje od dn. 20 stycznia 2011 w stosunku do dokumentacji wytworzonej w podmiotach od 01.01.2011 r.

Mając na uwadze projektowane zmiany, na początku stycznia 2011r. wprowadziliśmy do systemu DocFlow nowy słownik JRWA, aby uniknąć przekwalifikowania i przenumerowania wszystkich akt spraw wszczętych pomiędzy 1 stycznia 2011 a datą wejścia rozporządzenia.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.