NOWELIZACJA USTAWY O INFORMATYZACJI I KPA ORAZ NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA.

Ustawa o informatyzacji i kpa.

Od. 1 stycznia 2011 obowiązują znowelizowane przepisy dot. ustawy o informatyzacji i kpa, szczególnie w tej drugiej wprowadzono istotne zmiany dot. postępowań .

Warto zwrócić uwagę na artykuł 220 kpa. Rozporządzenia. Organowi administracji publicznej zakazano bowiem wymagania przedstawiania zaświadczenia na potwierdzenie faktów i stanu prawnego, jeżeli dane mogą być uzyskane w inny sposób.

Zmiany maja na celu odciążenie obywatela od przedstawiania zaświadczeń, gdy organ sam jest w stanie pozyskać potrzebne informacje od innych podmiotów publicznych.

Do realizacji tego celu przepis art. 220 k.p.a. nakazuje korzystać z dwóch instytucji wskazanych w ustawie o informatyzacji:

– dostępu do rejestru publicznego (art. 15) oraz

– wymiany dokumentów elektronicznych (art. 16).

Nowa instrukcja kancelaryjna.

Weszło w życie, długo oczekiwane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych .

Rozporządzenie obowiązuje od dn. 20 stycznia 2011 w stosunku do dokumentacji wytworzonej w podmiotach od 01.01.2011 r.

Mając na uwadze projektowane zmiany, na początku stycznia 2011r. wprowadziliśmy do systemu DocFlow nowy słownik JRWA, aby uniknąć przekwalifikowania i przenumerowania wszystkich akt spraw wszczętych pomiędzy 1 stycznia 2011 a datą wejścia rozporządzenia.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.