Nowe zamówienie pozyskane w Gminie Ozorków

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Konsorcjum Wykonawców w składzie: MADKOM SA  – pełnomocnik konsorcjum oraz CSW MADKOM Sp. z o.o. – członek konsorcjum w wyniku uzyskania zamówienia publicznego, podpisało umowę z Gminą Ozorków. 

W ramach realizacji zamówienia pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Urzędzie Gminy Ozorków” nasi specjaliści wykonają następujące prace i kompleksowo wdrożą systemy specjalistyczne:

  • system SIDAS EZD – najlepszy na polskim rynku system EZD dedykowany dla Jednostek Samorządu Terytorialnego zintegrowany z platformą ePUAP,
  • system ewidencji ludności
  • aplikacje oświatowe, w tym: Portal Informacji Oświatowej, e-Dziennik, system planowania organizacji placówek, system naboru elektronicznego,
  • aplikacje specjalistyczne służące do zagospodarowanie przestrzennego,
  • Biuletyn Informacji Publicznej,
  • Elektroniczne Biuro Interesanta wraz eUsługami oraz portal, e-podatki.

Wartość uzyskanego zamówienia: 301.846,90 zł

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.