19.04.2021

Krystian

Nowe wyzwania wraz z nowymi klientami: PPNT Gdynia, PSSE oraz Fundacją Gospodarczą.

Celem nowego projektu jest, wykonanie i wdrożenie platformy informatycznej umożliwiającej zarządzanie zasobami oraz zarządzanie współpracą wielu podmiotów.

 

System ma być platformą informatyczną służącą do zarządzania zasobami oraz współpracą trzech zamawiających tj.: Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. oraz Fundacji Gospodarczej, co nadaje projektowi wielowątkowości i sprawia, że praca przy nim jest ciekawa i innowacyjna. Aplikacja ma być jednocześnie agregatorem wiedzy o trzech zamawiających oraz bazą do ich wspólnej pracy.

 

Platforma, w założeniach musi być systemem modularnym, czyli musi się składać z niezależnych i współpracujących ze sobą modułów i podmodułów. System ma być podzielony na dwa interfejsy – interfejs publiczny, dostępny dla klientów Zamawiających oraz interfejs administracyjny służący do zarządzania całym systemem informatycznym. Aplikacja ma składać się z pięciu dużych modułów (Współpracy, Administratora, Pracownika Zamawiającego, Kontrahenta, Gościa), na które składają się mniejsze „podmoduły”.

 

Projekt prowadzony jest wykorzystaniem elementów metodologii scrum. Warstwa oparta jest o PHP 8 i Symfony 5,  frontend działać będzie na React. Interfejs publiczny i administracyjny (tzw. backoffice) będą de facto osobnymi aplikacjami zintegrowanymi ze sobą za pomocą REST API i kolejek.

 

W projekcie przewidziane są liczne integracje z aktualnie posiadanymi systemami zamawiających oraz systemami zewnętrznymi za pomocą REST API.