20.01.2011

Krystian

NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA.

Weszło w życie, długo oczekiwane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych .

 

Rozporządzenie obowiązuje od dn. 20 stycznia 2011 w stosunku do dokumentacji wytworzonej w podmiotach od 01.01.2011 r.

 

Mając na uwadze projektowane zmiany, na początku stycznia 2011r. wprowadziliśmy do systemu DocFlow nowy słownik JRWA, aby uniknąć przekwalifikowania i przenumerowania wszystkich akt spraw wszczętych pomiędzy 1 stycznia 2011 a datą wejścia rozporządzenia.