19.02.2014

Krystian

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM PEDAGOGICZNYM W KRAKOWIE

Z radością informujemy, że w dniu 10 lutego został podpisany list intencyjny pomiędzy Spółką  Madkom SA reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Grzegorza Szczechowiaka, a Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z siedzibą ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, reprezentowanym przez Pana dr hab. Kazimierza Karolczaka, prof. UP – Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz Pana mgr Tomasza Koloska – Kwestora.

 

Mając na względzie promowanie dobrych praktyk, a także nowoczesnych rozwiązań  wykorzystywanych w jednostkach dydaktycznych oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego i nie publicznego, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz firma Madkom SA postanawiają nawiązać współpracę.

 

Cieszymy się, że wspólny obszar zainteresowań na płaszczyźnie zróżnicowanych metod edukacji pozwoli Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na wykorzystanie w celach dydaktycznych systemów informatycznych, w tym SIDAS EZD, które służą do wspomagania czynności kancelaryjnych. Dzięki temu nasi studenci będą mieć dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań proponowanych we współczesnej, elektronicznej, administracji. Jest to dla nas szczególnie ważne, ponieważ w najbliższym roku uruchamiamy nowy kierunek studiów Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka, który będzie kształcił przyszłe, nowoczesne kadry urzędnicze. Według najnowszych zestawień Polska wciąż znajduje się na szarym końcu rankingu państw Unii Europejskiej pod względem współpracy na linii nauka – biznes, więc każdą tego typu inicjatywę powinniśmy wszyscy witać z radością – mówi dr Dorota Drzewiecka z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

 

Jesteśmy zaszczyceni, iż spośród wszystkich rozważanych firm, to właśnie nasza Spółka została wybrana przez komisję Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jest  to tym bardziej cenne, iż nawiązana współpraca pozwoli na szkolenie studentów, którzy w przyszłości swoją wiedzą zasilą jednostki administracji publicznej w woj. małopolskim jak i województwach sąsiadujących. Z dumą wspieramy młodzież i promujemy działania promocyjne i edukacyjne takich rozwiązań. Otwarcie na nowy obszar współpracy zdecydowanie pozwoli nam jako Spółce rozszerzyć swoją wiedzę na temat nowych potrzeb użytkowników, ale także wkroczyć na nowy obszar rynku zapewniając kompleksowość oferty – mówi Grzegorz Szczechowiak – Prezes Zarządu Madkom SA