24.08.2018

Krystian

Na czym polega weryfikacja podpisu elektronicznego?

WeryfikacjaPodpisu.pl

Wprowadzenie podpisów elektronicznych w miejsce standardowych podpisów papierowych niesie za sobą wiele korzyści. Na czym polega więc weryfikacja podpisu elektronicznego? Wyjaśnijmy w tym miejscu w kilku punktach jak działa składanie podpisu elektronicznego, jak weryfikujemy tożsamość osoby podpisującej, kiedy podpis został złożony oraz czy dokument nie został zmodyfikowany po złożeniu podpisu elektronicznego.

 

Składanie podpisu elektronicznego

 

  • Korzystając z aplikacji po kliknięciu przycisku „Podpisz” tworzona jest unikalna funkcja skrótu (hash) dokumentu za pomocą algorytmu matematycznego. Wygenerowany hash jest indywidualny dla każdego dokumentu, jego edycja lub zmiana powoduje wygenerowanie kolejnego hash`a.
  • Hash jest zaszyfrowany przy użyciu klucza prywatnego podpisującego. Zaszyfrowany skrót i klucz publiczny podpisującego są połączone w podpis cyfrowy, który jest dołączany do dokumentu.
  • Dokument podpisany cyfrowo jest gotowy do dystrybucji.

Weryfikacja Podpisu

 

  • Po otwarciu dokumentu w programie obsługującym podpis cyfrowy (np. weryfikacjapodpisu.pl) program automatycznie używa klucza publicznego podpisującego (który został zawarty w podpisie cyfrowym z dokumentem) do odszyfrowania skrótu dokumentu.
  • Program oblicza nowy skrót dla dokumentu. Jeśli ten nowy skrót odpowiada odszyfrowanemu hashowi, program wie, że dokument nie został zmieniony i wyświetla te same komunikaty w wierszach. Możemy wówczas powiedzieć o zachowaniu integralności dokumentu oraz pozytywnej weryfikacji podpisu elektronicznego.
  • Program weryfikacjapodpisu.pl sprawdza także podpisującego. Weryfikuje czy klucz publiczny użyty w podpisie należy do osoby podpisującej, wyświetla nazwę osoby podpisującej, wystawcę certyfikatu oraz jego ważność.

Przykłady zweryfikowanych podpisów

 

Komunikat o poprawnej weryfikacji:

 

 

Na poniższych zrzutach ekranu widać, że dokumenty podpisane cyfrowo wyraźnie wyświetlają komunikaty o Certyfikacie, jego ważności i treści:

 

 

Przykładowy komunikat o braku integralności w weryfikowanym dokumencie:

 

 

Weryfikacja tożsamości osoby podpisującej i ochrona integralności dokumentu to dwie najpopularniejsze obawy w trakcie weryfikacji dokumentów. Mam nadzieję, że ten wpis pomógł wyjaśnić podstawowe kwestie. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu lub na stronę weryfikacjapodpisu.pl