12.03.2010

Krystian

MADKOM WŚRÓD PRELEGENTÓW NA KONFERENCJI E-ADMINISTRACJA WARUNKIEM ROZWOJU POLSKI

W dniach 10 i 11 marca 2010 w Olsztynie oraz Starych Jabłonkach odbyła się konferencja otwierająca projekt: „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej”.

 

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez opracowanie, na podstawie zadań administracji publicznej, innowacyjnych rozwiązań – modeli referencyjnych – niezbędnych do zastosowania nowych rozwiązań przez branżę informatyczną i doradczą oraz rozwoju e-usług na rzecz polskiego społeczeństwa.

 

Projekt jest oraganizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i został przewidziany na dwa lata.

 

Na konferencji otwierającej, w ramach różnych bloków tematycznych, swoje wykłady, dotyczące E-administracji, przeprowadzili prelegenci reprezentujący zarówno środowiska biznesowe jak równierz przedstawiciele administracji publicznej.

 

Do przeprowadzenia prezentacji została zaproszona również firma Madkom. W ramch sesji: Istota i znaczenie zarządzania procesowego w administracji publicznej, kierownik działu wdrożeń firmy Madkom przedstawił praktyczne aspekty wdrażania systemów zarządzania dokumentami w administracji publicznej.

 

Chcielibyśmy raz jeszcze podziękować oraganizatorom i uczestnikom konferencji za spotkanie i wymianę doświadczeń.