05.07.2017

Krystian

Madkom wdroży oprogramowanie w pomorskich gminach

SIDAS EZD

SIDAS BIP

SIDAS NIERUCHOMOŚCI

Szkolenia

Spółka zawarła umowę na dostawę i modernizację oprogramowania 8 gmin w województwie pomorskim.

 

Umowa obejmuje dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub jego funkcjonalności rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi, a także szkoleniowymi.

 

MADKOM SA w ramach zamówienia wykona m.in. prace związane z systemem SIDAS EZD, który dostarczy i wdroży albo zmodernizuje, SIDAS NIERUCHOMOŚCI, SIDAS BIP oraz systemami dziedzinowymi.

 

Emitent opracuje również i uruchomi e-usługi na platformie ePUAP. Pozyskane zamówienie wpisuje się w założenia strategii rozwoju Spółki i będzie miało pozytywny wpływ na jej wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

 

Wartość zamówienia wynosi: 669 156,90 zł brutto.