18.03.2015

Krystian

MADKOM UZYSKAŁ KOLEJNE ZAMÓWIENIE NA POMORZU – URZĄD MIEJSKI NOWY STAW NOWYM KLIENTEM SPÓŁKI

SIDAS EZD

Szkolenia

W dniu 16 marca 2015 r. oferta firmy Madkom Spółka Akcyjna została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na dostawę i wdrożenie (w tym na przeprowadzenie szkoleń i instruktarzy przystanowiskowych dla użytkowników) systemu SIDAS EZD na rzecz Urzędu Miejskiego Nowy Staw.

 

W ramach zamówienia, oprócz dostawy i wdrożenia flagowego produktu Spółki –  Systemu SIDAS EZD, Madkom opracuje i uruchomi e-usługi na ePUAP. Uzyskany kontrakt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach projektu pn.: „E-liderzy Pomorza- nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”.

 

Wartość zamówienia wynosi: 24 581,55 zł