08.10.2012

Krystian

MADKOM SA ZREALIZUJE ZAMÓWIENIA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU ORAZ URZĘDU MIASTA SIEMIATYCZE.

SIDAS

W dn. 8 października 2012 r. podpisano umowę na realizację zamówienia dla Starostwa Powiatowego w Brzegu. W ramach wdrożenia Emitent dostarczy systemy Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją SIDAS, Cyfrowy Urząd SIDAS oraz Biuletyn Informacji Publicznej SIDAS ponadto dostarczy sprzęt komputerowy.
Umowę z Urzędem Miasta Siemiatycze podpisano dn. 9 października 2012 r. W ramach zamówienia Emitent dostarczy system Budżet SIDAS – aplikację do planowania i realizacji budżetu zadaniowego.

 

Łączna wartość pozyskanych zleceń wynosi 717 273,27 zł.