20.05.2013

Krystian

MADKOM SA ZREALIZUJE PROJEKTY W URZĘDZIE GMINY WIELOWIEŚ I URZĘDZIE GMINY ŻARNOWIEC.

W ostatnim tygodniu zostały podpisane kolejne umowy wdrożeniowe.

 

Madkom SA rozpoczyna wdrożenie w Urzędzie Gminy Wielowieś, w ramach realizacji projektu pn. :”Rozwój informatyzacji Gminy Wielowieś”. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i wdrożenie jednolitego systemu informatycznego obejmującego m.in: elektroniczny obieg i wymianę dokumentów, elektroniczną archiwizację dokumentów, umożliwiającego dwukierunkową komunikację Urząd- Interesant on-line. Realizacja przedmiotu zamówienia ma zapewnić rozwiązanie szeregu problemów urzędu, poprzez zaspokojenie takich potrzeb jak: obsługa kancelarii i sekretariatów oraz wydziałów urzędu w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, obsługa archiwum zakładowego urzędu w zakresie dokumentów tradycyjnych i elektronicznych, obsługa dokumentów elektronicznych w urzędzie, podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych, przyspieszenie rozwoju elektronicznych usług dla ludności poprzez uruchomienie załatwiania spraw przez Internet.

 

W Urzędzie Gminy w Żarnowcu Madkom SA zrealizuje projekt pn.: „Wprowadzenie elektronicznych usług publicznych w gminie Żarnowiec”. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej dla mieszkańców, urzędów i instytucji oraz podmiotów Gminy Żarnowiec. Zgodnie z podpisaną umową, Madkom SA wdroży System Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z integracją z Elektroniczną Skrzynką Podawczą w ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) oraz dostarczy Biuletyn Informacji Publicznej zintegrowany z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

 

Łączna wartość zamówień to 268 524,64.