19.06.2012

Krystian

MADKOM SA ZBUDUJE REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORAZ DOSTARCZY SYSTEM CYFROWY URZĄD.

W ubiegły poniedziałek uprawomocnił się wybór oferty Madkom SA na realizację zmówienia pn.: „Dostarczenie licencji na oprogramowanie oraz wykonanie aplikacji wraz z jej wdrożeniem, szkolenie oraz przeniesienie określonych danych z obecnego Cyfrowego Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej”. Umowa ne realizację zlecenia zostanie podpisana w najbliższym czasie.

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, wykonanie oraz wdrożenie Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej Województwa MałopolskiegoSystemu Cyfrowy Urząd, przeprowadzenie szkoleń, migracja danych z obecnego Cyfrowego Urzędu oraz Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego, przygotowanie dokumentacji technicznej, świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego, asysty technicznej oraz helpdesk.

 

Wartość zamówienia to 983 998,77 zł.