22.05.2012

Krystian

MADKOM SA PARTNEREM POMORSKIEGO KONWENTU INFORMATYKÓW

SIDAS

W dn. 10-11.05.2012 w Juracie odbył się Pomorski Konwent informatyków, którego partnerem była spółka Madkom SA Celem Konwentu była integracja lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej. Konwent stworzył okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniu w administracji. Przeprowadzony przez Madkom wykład pt: „System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS – narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst” dotyczył możliwości wykorzystania systemu informatycznego do wsparcia kluczowych obszarów działalności jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, w ramach zajęć merytorycznych, uczestnicy wzięli udział w wykładach i dyskusjach na istotne i ciekawe tematy, w tym:

 

 • modernizacja sieci komputerowej w małych placówkach
 • cloud computing w urzędzie
 • rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji
 • wspieranie rozwoju sieci szerokopasmowych
 • perspektywy informatyzacji szpitali
 • zabezpieczanie witryn internetowych instytucji
 • interaktywne usługi administracji publicznej
 • informatyzacja a interoperacyjność placówek
 • nowoczesne technologie a oszczędności w urzędzie
 • efektywne zarządzanie infrastrukturą IT
 • regionalne projekty informatyczne
 • ePUAP w samorządzie

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie a organizatorom za sprawną organizację, ciekawej merytorycznie, konferencji.