17.10.2011

Krystian

MADKOM SA PARTNEREM FORUM INFORMATYKÓW SAMORZĄDOWYCH W KRAKOWIE.

Forum Informatyków Samorządowych jest platformą współpracy osób zajmujących się obsługąinformatyczną jednostek samorządu terytorialnego. Służy poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu metod działania, a także podejmowania działań na rzecz wspólnych, istotnych dla administracji publicznej spraw.

 

Spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów, wykładowców, osób związanych z implementacją nowych rozwiązań informatycznych dla jst są doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń.Szczególny nacisk kładziemy na kwestie związane z wdrażaniem e-administracji w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Forum Informatyków Samorządowych, odbędzie się 22 listopada 2011 r. (wtorek), w siedzibie MISTiA przy ul. Szlak 73a w Krakowie.

 

Spotkanie będzie miało formę konferencyjno-seminaryjną i dotyczyć będzie szeroko rozumianych aspektów związanych z Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentami w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Małopolskiego.