20.01.2015

Krystian

MADKOM SA NABYWA 51% UDZIAŁÓW W CLOUD INDUSTRY SOLUTIONS SP. Z O.O.

MADKOM SA, nabyła 51% udziałów w Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. (CIS) i stała się tym samym jej głównym udziałowcem. Spółka ta zajmuje się świadczeniem usług z zakresu analizy finansowej dla branży hotelarskiej i medycznej w oparciu o aplikację internetową Hotel Data. Zawarta umowa nabycia udziałów jest finalizacją transakcji, o której informowaliśmy Państwa w grudniu ub. roku, kiedy to podpisany został list intencyjny.

 

Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. (CIS) jest właścicielem aplikacji internetowej Hotel Data (www.hoteldata.eu), która oferuje swoim klientom zestaw narzędzi analitycznych do rachunkowości zarządczej służących do analizy finansowej, zarządzania przychodami (Revenue Management), planowania (Budgeting) oraz monitorowania działalności obiektów hotelowych i szpitali.

 

Podstawową zaletą tego systemu jest jego unikalność polegająca na indywidualnym podejściu do rachunkowości zarządczej w każdym obiekcie. Raporty generowane przez Hotel Data są dostępne natychmiastowo, co znacznie przyspiesza podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające. Dzięki korzystaniu z aplikacji wyniki finansowe hoteli lub obiektów świadczących usługi medyczne mogą ulec znaczącej poprawie na co również zwrócili uwagę obecni klienci Spółki.

 

Spółka CIS posiada ukończony produkt, który nie wymaga żadnych nakładów inwestycyjnych poza doraźnymi pracami serwisowymi. Produkt przeszedł już proces proof of concept, został wdrożony w kilku dużych obiektach hotelowych w kraju między innymi w hotelu Hilton w Gdańsku, pięcio gwiazdkowym Hotelu Mikołajki, Hotelu Mistral w Gniewinie znanym z goszczenia reprezentacji Hiszpanii w trakcie Euro 2012 oraz w kilku innych hotelach. Hotel Data to produkt oczekiwany przez rynek, który na chwilę obecną nie ma swojego substytutu.

 

Wyzwaniem Spółki jest jego komercjalizacja na rynku krajowym, w szczególności w Małopolsce i na rynkach zagranicznych. Współudziałowcami CIS są Fundusz Kapitałowy ARP S.A. oraz Pan Andrzej Rybicki, twórca i pomysłodawca tego systemu. Zarząd Spółki przewiduje, że zakup udziałów w nowym podmiocie oraz włączenie go w struktury MADKOM S.A. pozwoli na dywersyfikację jej przychodów. Dokonana transakcja idealnie wpisuje się w założenia inwestycyjne Emitenta w zakresie wchodzenia w kolejne przedsięwzięcia z branży IT.

 

Istotna jest także możliwość kooperacji CIS z innym projektem inwestycyjnym MADKOM S.A. CIS posiada wersję produktu Hotel Data dla branży medycznej. Wersja tego oprogramowania wymaga jeszcze dopracowania, w szczególności mając na uwadze nasze przyszłe działania inwestycyjne.

 

W chwili Madkom koncentruje się głownie na dopracowaniu strategii sprzedaży systemów HotelData oraz MedData, gdyż wymaga ona poprawy oraz na uruchomieniu bezpiecznego centrum przetwarzania danych, którego brak było barierą w sprzedaży tego rozwiązania.