24.08.2012

Krystian

Madkom SA na Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego

SIDAS BUDŻET

Szkolenie w ramach Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego przy Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej odbędzie się w dn. 5 – 7 września 2012 roku w hotelu „Niemcza” w Niemczy.

 

Specjaliści z Madkom SA zostali zaproszeni do poprowadzenia jednego z bloków tematycznych poświęconych wykorzystaniu systemów informatycznych w procesie planownia i realizacji budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). W bloku tematycznym przewidziane są zajęcia warsztatowe poświęcone analizie szeregu studiów przypadków w zakresie wieloletniego planowania finansowego (wpf) oraz zarządzania długiem samorzadowym z wykorzystaniem oprogramowania Budżet SIDAS.