15.11.2013

Krystian

MADKOM SA I AGENCJA ROZWOJU POMORZA SA UTWORZĄ SPÓŁKĘ CELOWĄ.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy informację o pozytywnej rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego Agencji Rozwoju Pomorza SA w sprawie wejścia kapitałowego i utworzenia spółki celowej ze środków funduszu zalążkowego ARP SA.

 

Komitet Inwestycyjny, na podstawie Memorandum Inwestycyjnego i Biznesplanu oraz przedstawienia projektu przez Zarząd Madkom SA, podjął decyzje o wejściu kapitałowym do spółki celowej. W nowo powołanym podmiocie Emitent posiadać będzie nie mniej niż 51% udziałów. Utworzenie spółki celowej jest jednym z kryteriów przyznawania środków.

 

Zadaniem nowo powołanego podmiotu będzie tworzenie nowego oprogramowania, sprzedawanego pod marką SIDAS, wspierającego zarządzanie gospodarką odpadami w JST, którego wprowadzenie do oferty planowane jest w 2013 r.

 

Nowe rozwiązanie informatyczne uzupełni paletę oferowanych systemów o nowe funkcjonalności, co uczyni ofertę Emitenta dużo bardziej atrakcyjną i kompleksową.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.