21.02.2012

Krystian

MADKOM S.A. W GDAŃSKIM KLUBIE BIZNESU

Dnia 20 lutego w Gdańskim Klubie Biznesu odbyło się spotkanie z Zarządem MADKOM S.A. reprezentowanym przez Grzegorza Szczechowiaka – Prezesa Zarządu Spółki. W trakcie spotkania zaprezentowano historię rozwoju spółki, strukturę przychodów oraz omówiono cele emisyjne i dane finansowe. Spotkanie miało na celu przybliżenie profilu Spółki potencjalnym inwestorom związanym z GKB.

 

Zgodnie z  harmonogramem termin zbierania deklaracji na zakup akcji serii B upływa w dniu 19 marca 2012.

 

W przypadku pytań związanych z ofertą prywatną prosimy o kontakt z autoryzowanym doradcą.

 

Spotkanie w Gdańskim Klubie Biznesu – 20.02.2012

 

Gdański Klub Biznesu jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców, menedżerów i intelektualistów Wybrzeża. Został on powołany do życia w 1994 roku, a jego misją jest aktywizowanie gospodarki, wzajemne wsparcie w działaniach biznesowych, a także rozwój kultury, oświaty, ochrony zdrowia, jako nieodzownych czynników warunkujących tworzenie dobrobytu i rozwoju w regionie.