16.03.2015

Krystian

MADKOM S.A. OTRZYMUJE CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA ISO 27001:2014

Z radością informujemy, że Spółka MADKOM S.A., uzyskała Certyfikat Bezpieczeństwa PN-ISO/IEC 27001:2014. Otrzymanie tej certyfikacji przez Emitenta jest ważnym elementem realizacji Strategii Rozwoju na lata 2015-2020 w zakresie poprawiania jakości jego produktów.

 

Certyfikat został wydany przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o. po przeprowadzonym audycie. Świadczy on o tym, że Spółka stosuje system zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie: projektowania i produkcji oprogramowania do zarządzania dokumentami, finansami, informacją i procesami w administracji publicznej. Okres ważności certyfikacji wynosi 3 lata od daty wydania.

 

Uzyskanie przez Spółkę certyfikatu ISO to kolejny krok związany z realizacją kompleksowej strategii rozwoju. Otrzymanie certyfikatu poświadcza stosowanie przez nas bezpiecznych metod wytwarzania oprogramowania, stosowanie bezpiecznych zasad pracy i serwisowania systemów informatycznych, w tym przetwarzania danych osobowych. Spółka Madkom SA realizuje coraz więcej kontraktów dla klientów, którzy przykładają wyjątkową wagę do zabezpieczenia danych, więc swoim działaniem wychodzimy im naprzeciw.

 

Podniesienie jakości produktów stanowi jeden z kluczowych obszarów w zaprezentowanej w lutym br. przez MADKOM S.A. Strategii Rozwoju na lata 2015-2020. Spółka zamierza także wchodzić w nowe obszary świadczenia usług IT, głównie dla branży medycznej i hotelowej oraz będzie dążyć do corocznego zwiększania przychodów. W tym roku MADKOM S.A. będzie koncentrował się przede wszystkim na terminowej realizacji pozyskanych projektów ze środków POKL. W związku ze zwiększoną skalą działalności Spółki i wzrostem liczby klientów, Spółka planuje utworzyć Biuro Obsługi Klientów, które przyczyni się do lepszego kontaktu z kontrahentami. MADKOM S.A. dokona także w najbliższym czasie zmian w swojej strukturze organizacyjnej, co pozwoli na efektywniejsze zarządzenie procesami i zwiększenie przepływu informacji.

 

Wdrażając rozwiązania w modelu SaaS, nasi Klienci zwracają uwagę na stosowanie zabezpieczeń związanych z dostępem do danych przechowywanych poza siedzibą ich firm. Dane firm stają się krytyczne tak samo jak dane osobowe znajdujące się w systemach urzędów. Planując sprzedaż takich produktów jak HotelData musimy mieć na uwadze, że część klientów może postawić warunek posiadania bezpiecznego środowiska, a potwierdzeniem stosownych zabezpieczeń jest właśnie uzyskana certyfikacja.