MADKOM S.A. NOTUJE WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKÓW W 2014 R.

Spółka MADKOM S.A. zakończyła 2014 rok zyskiem netto w wysokości 79 tys. zł oraz przychodami na poziomie 6.486 tys. zł. Rok wcześniej Spółka zanotowała stratę netto sięgającą 196 tys. zł, a jej sprzedaż wyniosła 5.042 tys. zł.

W samym IV kw. 2014 r. MADKOM wypracował 287 tys. zł zysku netto przy przychodach kształtujących się na poziomie 2.518 tys. zł. W analogicznym okresie 2013 r. sprzedaż była o wiele niższa i wyniosła 1.770 tys. zł, a zysk netto był równy 306 tys. zł. Istotny wzrost przychodów był możliwy dzięki aktywnym działaniom handlowym, które przełożyły się na pozyskanie wielu znaczących kontraktów. Spółka zakontraktowała w IV kw. ub. roku 9 nowych umów o łącznej wartości ponad 6,05 mln zł, a w całym 2014 r. suma pozyskanych zamówień przekroczyła 10 mln zł i był to najlepszy wynik w historii MADKOM S.A.

Rok 2014 zakończył się dla nas bardzo dobrze. Oczywiście mógłby zakończyć się lepiej, gdyby nie zawieszenie realizacji projektu dla jednego z Klientów, ale pomimo wszystko jesteśmy bardzo zadowoleni z minionego roku. Po pierwsze dlatego, że był to rok, w którym pozyskaliśmy rekordową wartość kontaktów, Spółka osiągnęła najwyższe od chwili rozpoczęcia działalności przychody, a pozyskane kontrakty pozwoliły nam wejść w rok 2015 z pulą kontaktów na ponad 5 mln zł i planem na kolejne kilka mln. 2015 r. powinien być zatem dla nas kolejnym rekordem. Teraz skupiamy się na terminowej realizacji kontaktów i pozyskiwaniu nowych zamówień.” – komentuje Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

Ważnym wydarzeniem dla Spółki było rozszerzenie Grupy Kapitałowej o nowy podmiot – Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. (CIS). W grudniu ub. roku podpisany został list intencyjny w sprawie nabycia 51% udziałów w tej spółce, a finalizacja transakcji nastąpiła w styczniu tego roku. CIS zajmuje się świadczeniem usług dla branży hotelarskiej i medycznej z zakresu analizy finansowej w oparciu o aplikację internetową Hotel Data. Zarząd Spółki jest przekonany, że dokonana akwizycja wpłynie korzystnie na dywersyfikację jej źródeł przychodów oraz przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju całej Grupy Kapitałowej dzięki wchodzeniu w nowe obszary IT.

W pierwszym kwartale 2015 r. uporządkujemy i usystematyzujemy wiedzę na temat produktów CIS, opracujemy nową strategię sprzedaży, gdyż dotychczasowa nie przynosiła zadowalających rezultatów i pod koniec kwartału uruchomimy nowy dział handlowy, tak aby rozpoczął pozyskiwanie zamówień na kolejne kwartały. CIS ma potencjał i musimy go umiejętnie wykorzystać. Spółka ma produkt, dla którego nie ma konkurencji na rynku, a Klienci potrzebują informacji o swojej sytuacji finansowej. W obliczu rozwijającej się branży hotelarskiej i rosnącej konkurencji coraz to większej jej profesjonalizacji nie wystarczy tylko wiedza o tym, jakie ceny są w okolicy, aby mieć wysokie obłożenie hotelu gośćmi. Decydować będzie wiedza dotycząca poszczególnych działalności hotelu w celu eliminacji tych, które nie są dochodowe. Produkt CIS może generować znaczne stałe przychody i dążymy do tego, aby przy minimalnych kosztach tego produktu maksymalizować zwrot z tej inwestycji.” – podsumowuje Szczechowiak.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.