17.02.2015

Krystian

MADKOM S.A. NOTUJE WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKÓW W 2014 R.

Spółka MADKOM S.A. zakończyła 2014 rok zyskiem netto w wysokości 79 tys. zł oraz przychodami na poziomie 6.486 tys. zł. Rok wcześniej Spółka zanotowała stratę netto sięgającą 196 tys. zł, a jej sprzedaż wyniosła 5.042 tys. zł.

 

W samym IV kw. 2014 r. MADKOM wypracował 287 tys. zł zysku netto przy przychodach kształtujących się na poziomie 2.518 tys. zł. W analogicznym okresie 2013 r. sprzedaż była o wiele niższa i wyniosła 1.770 tys. zł, a zysk netto był równy 306 tys. zł. Istotny wzrost przychodów był możliwy dzięki aktywnym działaniom handlowym, które przełożyły się na pozyskanie wielu znaczących kontraktów. Spółka zakontraktowała w IV kw. ub. roku 9 nowych umów o łącznej wartości ponad 6,05 mln zł, a w całym 2014 r. suma pozyskanych zamówień przekroczyła 10 mln zł i był to najlepszy wynik w historii MADKOM S.A.

 

Rok 2014 zakończył się dla nas bardzo dobrze. Oczywiście mógłby zakończyć się lepiej, gdyby nie zawieszenie realizacji projektu dla jednego z Klientów, ale pomimo wszystko jesteśmy bardzo zadowoleni z minionego roku. Po pierwsze dlatego, że był to rok, w którym pozyskaliśmy rekordową wartość kontaktów, Spółka osiągnęła najwyższe od chwili rozpoczęcia działalności przychody, a pozyskane kontrakty pozwoliły nam wejść w rok 2015 z pulą kontaktów na ponad 5 mln zł i planem na kolejne kilka mln. 2015 r. powinien być zatem dla nas kolejnym rekordem. Teraz skupiamy się na terminowej realizacji kontaktów i pozyskiwaniu nowych zamówień.” – komentuje Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

 

Ważnym wydarzeniem dla Spółki było rozszerzenie Grupy Kapitałowej o nowy podmiot – Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. (CIS). W grudniu ub. roku podpisany został list intencyjny w sprawie nabycia 51% udziałów w tej spółce, a finalizacja transakcji nastąpiła w styczniu tego roku. CIS zajmuje się świadczeniem usług dla branży hotelarskiej i medycznej z zakresu analizy finansowej w oparciu o aplikację internetową Hotel Data. Zarząd Spółki jest przekonany, że dokonana akwizycja wpłynie korzystnie na dywersyfikację jej źródeł przychodów oraz przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju całej Grupy Kapitałowej dzięki wchodzeniu w nowe obszary IT.

 

W pierwszym kwartale 2015 r. uporządkujemy i usystematyzujemy wiedzę na temat produktów CIS, opracujemy nową strategię sprzedaży, gdyż dotychczasowa nie przynosiła zadowalających rezultatów i pod koniec kwartału uruchomimy nowy dział handlowy, tak aby rozpoczął pozyskiwanie zamówień na kolejne kwartały. CIS ma potencjał i musimy go umiejętnie wykorzystać. Spółka ma produkt, dla którego nie ma konkurencji na rynku, a Klienci potrzebują informacji o swojej sytuacji finansowej. W obliczu rozwijającej się branży hotelarskiej i rosnącej konkurencji coraz to większej jej profesjonalizacji nie wystarczy tylko wiedza o tym, jakie ceny są w okolicy, aby mieć wysokie obłożenie hotelu gośćmi. Decydować będzie wiedza dotycząca poszczególnych działalności hotelu w celu eliminacji tych, które nie są dochodowe. Produkt CIS może generować znaczne stałe przychody i dążymy do tego, aby przy minimalnych kosztach tego produktu maksymalizować zwrot z tej inwestycji.” – podsumowuje Szczechowiak.