12.05.2015

Krystian

MADKOM S.A. BARDZO DOBRZE ROZPOCZYNA 2015 R.

Spółka MADKOM S.A. osiągnęła 151 tys. zł zysku netto w 1 kw. 2015 r., a jej przychody wyniosły 2.772 tys. zł. Mocna poprawa wyników finansowych była możliwa dzięki pozyskiwaniu nowych kontraktów handlowych.

 

W analogicznym okresie 2014 r. Spółka zanotowała 1 tys. zł straty netto przy sprzedaży sięgającej 1.248 tys. zł. Wzrost przychodów Emitenta w minionym kwartale, który w ujęciu rdr. wyniósł ponad 120%, był wynikiem prowadzenia skutecznej polityki handlowej i zawieraniu nowych umów na wdrożenia oprogramowania. W samym 1 kw. 2015 r. MADKOM S.A. pozyskał zlecenia o wartości blisko 450 tys. zł, a jednym z największych sukcesów było zawarcie przez Spółkę umowy z firmą Geopolis Sp. z o.o. z Torunia na świadczenie usługi Brokera Integracyjnego pomiędzy systemem ERGO autorstwa tej firmy a platformą ePUAP dla 20 jednostek samorządu terytorialnego z powiatów dzierżoniowskiego oraz kłodzkiego.

 

„Można powiedzieć, że nasza ciężka praca przynosi efekty. Dopływ nowych Klientów i nowych zleceń był możliwy także dzięki wykorzystaniu szans, przed jakimi Spółka stanęła w chwili uruchomienia konkursu A2 Działania 5.2.1 PO KL. W IV kw. tego roku rozpocznie się nabór do bliźniaczego konkursu. Poza tym w niektórych województwach rozpoczną się nabory wniosków z RPO dla naszych Klientów. Kluczowym zadaniem dla Spółki w kolejnych kwartałach będzie powtórzenie oraz ulepszenie metody dotychczas wykorzystywanej do pozyskiwania Klientów, co przełoży się na jeszcze większy wzrost przychodów w kolejnych kwartałach i latach.” – stwierdza Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

 

Bardzo ważnym wydarzeniem w poprzednim kwartale było dla Spółki przyjęcie przez nią Strategii Rozwoju na lata 2015-2020. Zakłada ona podniesienie jakości produktów MADKOM S.A., wejście w nowe obszary IT oraz dążenie do corocznego zwiększania przychodów. W marcu br. Spółka uzyskała Certyfikat Bezpieczeństwa PN-ISO/IEC 27001:2014, co jest zgodne z planami poprawiania jakości jej produktów. Emitent mając na względzie stały wzrost skali działalności i dbając o wysoki poziom obsługi klientów, rozbudował swoje centrum kontaktu z klientami i wdrożył oprogramowanie VCC Studio firmy Master Telecom. Podmioty zawarły również umowę partnerską, która ma zacieśnić współpracę pomiędzy nimi i przynieść obydwu stronom wymierne korzyści.

 

„Strategia, którą Spółka opublikowała jest żywym organizmem, a w niedługiej przyszłości zaktualizujemy ją o kolejne projekty, nad którymi obecnie pracujemy. Mogę tylko obiecać, że będą to dość ciekawe i dochodowe rozwiązania, które z jednej strony będą komplementarne dla naszych usług, a z drugiej strony umożliwią nam wejście w nowe obszary biznesowe.” – dodaje Szczechowiak.

 

W kwietniu br. MADKOM S.A. poinformował o zawarciu kolejnych umów, które spowodowały przekroczenie progu 20% wzrostu przychodów w tym roku w odniesieniu do 2014 r. Wartość portfela zamówień Spółki na 2015 r. wynosi ponad 7 mln zł netto, co jest najlepszym wynikiem w jej historii. Realizacja pozyskanych kontraktów umożliwi Emitentowi osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych. Zarząd Spółki pracuje oczywiście nad dalszym zwiększaniem backlog’u zamówień i liczy, że wkrótce pozyskane zostaną kolejne znaczące projekty dla klientów.

 

„Drugi kwartał w tym roku będzie jeszcze lepszy i już o tym wiemy. Trzeci kwartał zwyczajowo jest spokojniejszy z uwagi na okres wakacyjny, zaś czwarty kwartał zawsze był dobrym okresem dla sprzedaży rozwiązań w samorządach. Inwestorzy powinni zatem czuć się bezpiecznie, gdyż trend zwiększania sprzedaży i przychodów Spółki jest dość mocno widoczny. Kolejne podpisane kontrakty tylko go umacniają i już wiemy, że backlog zamówień na ten rok jeszcze znacznie wzrośnie względem naszego ostatniego komunikatu.” – podsumowuje Prezes Szczechowiak.