MADKOM S.A. BARDZO DOBRZE ROZPOCZYNA 2015 R.

Spółka MADKOM S.A. osiągnęła 151 tys. zł zysku netto w 1 kw. 2015 r., a jej przychody wyniosły 2.772 tys. zł. Mocna poprawa wyników finansowych była możliwa dzięki pozyskiwaniu nowych kontraktów handlowych.

W analogicznym okresie 2014 r. Spółka zanotowała 1 tys. zł straty netto przy sprzedaży sięgającej 1.248 tys. zł. Wzrost przychodów Emitenta w minionym kwartale, który w ujęciu rdr. wyniósł ponad 120%, był wynikiem prowadzenia skutecznej polityki handlowej i zawieraniu nowych umów na wdrożenia oprogramowania. W samym 1 kw. 2015 r. MADKOM S.A. pozyskał zlecenia o wartości blisko 450 tys. zł, a jednym z największych sukcesów było zawarcie przez Spółkę umowy z firmą Geopolis Sp. z o.o. z Torunia na świadczenie usługi Brokera Integracyjnego pomiędzy systemem ERGO autorstwa tej firmy a platformą ePUAP dla 20 jednostek samorządu terytorialnego z powiatów dzierżoniowskiego oraz kłodzkiego.

„Można powiedzieć, że nasza ciężka praca przynosi efekty. Dopływ nowych Klientów i nowych zleceń był możliwy także dzięki wykorzystaniu szans, przed jakimi Spółka stanęła w chwili uruchomienia konkursu A2 Działania 5.2.1 PO KL. W IV kw. tego roku rozpocznie się nabór do bliźniaczego konkursu. Poza tym w niektórych województwach rozpoczną się nabory wniosków z RPO dla naszych Klientów. Kluczowym zadaniem dla Spółki w kolejnych kwartałach będzie powtórzenie oraz ulepszenie metody dotychczas wykorzystywanej do pozyskiwania Klientów, co przełoży się na jeszcze większy wzrost przychodów w kolejnych kwartałach i latach.” – stwierdza Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

Bardzo ważnym wydarzeniem w poprzednim kwartale było dla Spółki przyjęcie przez nią Strategii Rozwoju na lata 2015-2020. Zakłada ona podniesienie jakości produktów MADKOM S.A., wejście w nowe obszary IT oraz dążenie do corocznego zwiększania przychodów. W marcu br. Spółka uzyskała Certyfikat Bezpieczeństwa PN-ISO/IEC 27001:2014, co jest zgodne z planami poprawiania jakości jej produktów. Emitent mając na względzie stały wzrost skali działalności i dbając o wysoki poziom obsługi klientów, rozbudował swoje centrum kontaktu z klientami i wdrożył oprogramowanie VCC Studio firmy Master Telecom. Podmioty zawarły również umowę partnerską, która ma zacieśnić współpracę pomiędzy nimi i przynieść obydwu stronom wymierne korzyści.

„Strategia, którą Spółka opublikowała jest żywym organizmem, a w niedługiej przyszłości zaktualizujemy ją o kolejne projekty, nad którymi obecnie pracujemy. Mogę tylko obiecać, że będą to dość ciekawe i dochodowe rozwiązania, które z jednej strony będą komplementarne dla naszych usług, a z drugiej strony umożliwią nam wejście w nowe obszary biznesowe.” – dodaje Szczechowiak.

W kwietniu br. MADKOM S.A. poinformował o zawarciu kolejnych umów, które spowodowały przekroczenie progu 20% wzrostu przychodów w tym roku w odniesieniu do 2014 r. Wartość portfela zamówień Spółki na 2015 r. wynosi ponad 7 mln zł netto, co jest najlepszym wynikiem w jej historii. Realizacja pozyskanych kontraktów umożliwi Emitentowi osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych. Zarząd Spółki pracuje oczywiście nad dalszym zwiększaniem backlog’u zamówień i liczy, że wkrótce pozyskane zostaną kolejne znaczące projekty dla klientów.

„Drugi kwartał w tym roku będzie jeszcze lepszy i już o tym wiemy. Trzeci kwartał zwyczajowo jest spokojniejszy z uwagi na okres wakacyjny, zaś czwarty kwartał zawsze był dobrym okresem dla sprzedaży rozwiązań w samorządach. Inwestorzy powinni zatem czuć się bezpiecznie, gdyż trend zwiększania sprzedaży i przychodów Spółki jest dość mocno widoczny. Kolejne podpisane kontrakty tylko go umacniają i już wiemy, że backlog zamówień na ten rok jeszcze znacznie wzrośnie względem naszego ostatniego komunikatu.” – podsumowuje Prezes Szczechowiak.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.