25.02.2015

Krystian

MADKOM PREZENTUJE STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2015-2020

W dniu dziesiejszym Spółka MADKOM S.A.  przedstawiła strategię rozwoju na lata 2015-2020, opierającą się głównie na podniesieniu jakości swoich produktów oraz wejściu w nowe obszary IT. Emitent będzie także dążył do corocznego zwiększania przychodów.

 

Najważniejszym celem na 2015 r. jest dla Spółki terminowa realizacja pozyskanych projektów ze środków POKL oraz utworzenie Biura Obsługi Klientów, co wynika z szybko powiększającej się liczby kontrahentów. MADKOM S.A. ma także zamiar dokonać zmian w swojej strukturze organizacyjnej, które pozwolą na lepsze zarządzenie procesami i zwiększenie przepływu informacji. Zarząd Spółki będzie przykładał szczególną wagę do poprawiania jakości jej najważniejszych produktów oraz planuje uzyskać certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001:2013, do którego przygotowuje się już od dłuższego czasu.

 

Ważnym elementem strategii rozwoju będzie również wejście w nowe obszary świadczenia usług IT, głównie dla branży medycznej oraz hotelowej. Bezpośrednim impulsem do dalszego rozwoju Spółki będą też fundusze unijne, z których mogą korzystać jej Klienci. Pod koniec grudnia 2013 r. uruchomiono pierwszy konkurs z programu POPC z budżetem 800 mln zł dedykowany administracji rządowej. W dniu wczorajszym opublikowano informacje o wytycznych do naboru projektów z nowej perspektywy PO WER. Konkurs ten ma ruszyć na przełomie III i IV kwartału br. Spółka myśli natomiast, aby na przełomie II i III kwartału 2015 r. dokonać kolejnej inwestycji w podmiot z branży IT produkujący oprogramowanie dla sektora medycznego.

 

„W chwili obecnej pozytywnie spoglądamy w przyszłość. Można powiedzieć, że ten rok powoli zamyka nam się w obszarze kosztów Spółki i za 2-3 miesiące powinniśmy każdą zarobioną złotówkę konwertować na czas pracy naszych programistów. Kluczowe dla nas konkursy i dofinansowania unijne startują już od kwietnia, dlatego spieszymy się z ukończeniem modułów oprogramowania, które będą przedmiotem naszej oferty w przyszłych latach. Ważną rzeczą będzie dla nas także dalsze poprawianie wyników finansowych, a to umożliwi nam realizację planów, w tym przeprowadzenie małej emisji dla drobnych akcjonariuszy, która ma pobudzić nasz free float i zwiększyć wolumen obrotu akcjami. Pieniądze z tej emisji przeznaczymy na inwestycję w podmiot produkujący oprogramowanie dla sektora medycznego.” – stwierdza Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

 

Emitent planuje zakończyć w tym roku prace nad budową nowych systemów księgowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej. Są one podsystemami systemu Budżet, z którym Spółka wiąże spore nadzieje i liczy na jego bardzo wysoką sprzedaż. Głównym celem długookresowym pozostaje dla Zarządu coroczne zwiększanie przychodów ze sprzedaży i bazy Klientów. MADKOM S.A. przewiduje, że uda mu się to osiągnąć poprzez poszerzanie swojej oferty dla klientów i sprzedawanie im kolejnych modułów oprogramowania. Realizacja założeń strategii rozwoju powinna przełożyć się w najbliższych latach na wzrost wartości Spółki oraz wyższą wycenę rynkową jej akcji.

 

„Wysoka jakość produktów to niższe koszty utrzymania tych produktów. W dobie deficytu rąk do pracy to jedyna droga, aby przy ograniczonych zasobach budować nowe produkty. Z perspektywy czasu, kluczowym jest posiadanie kolejnych modułów oprogramowania, które będziemy mogli oferować obecnym Klientom, umacniając tym samym swoją relację z nimi. W przeciągu dwóch najbliższych lat wpływy tylko ze stałych umów serwisowych będą pokrywały znaczną część kosztów stałych Spółki.” – dodaje Szczechowiak.

 

Widząc dobre perspektywy dla rozwoju Spółki oraz niedoszacowanie kursu jej akcji, Grzegorz Szczechowiak – Prezes Zarządu, dokonał w styczniu i lutym br. transakcji, przez które powiększył posiadany przez siebie pakiet akcji o blisko 4.500 szt. W najbliższym czasie nie wyklucza kolejnych transakcji zakupu akcji.

 

„Myślę, że moje zakupy nie wpłynęły na zmniejszenie free float’u na rynku, a obserwując kurs akcji uznałem, że nie odzwierciedla on rzeczywistej wartości Spółki, więc dokonałem zakupów. Kurs powoli wrócił do dolnych widełek wyceny. Jednak uważam, że dalej nie oddaje on realnej wartości i potencjału Spółki, przez co nie wykluczam, że będę sam nabywał dalej akcje.” – podsumowuje Prezes Szczechowiak.

 

Spółka zakończyła 2014 r. zyskiem netto w wysokości 79 tys. zł oraz przychodami na poziomie 6.486 tys. zł. Rok wcześniej MADKOM S.A. zanotował stratę netto sięgającą 196 tys. zł, a jej sprzedaż wyniosła 5.042 tys. zł. Znaczący wzrost przychodów był efektem prowadzenia skutecznych działań handlowych i pozyskania wielu znaczących kontraktów.