Madkom pozyskał znaczące zamówienie

Madkom zawarł umowe z Województwem Małopolskim na świadczenie 24-miesięcznego serwisu gwarancyjnego Regionalnego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego (RSBIP). W ramach umowy Emitent zrealizuje również zadanie polegające na rozbudowie tego systemu o nowe funkcjonalności. Całkowita kwota tego kontraktu to ponad 1.437 tys. zł brutto, a jego realizacja będzie miała bardzo pozytywny wpływ na wyniki finansowe MADKOM S.A. w kolejnych kwartałach.

Spółka w dalszym ciągu konsekwentnie rozbudowuje portfel zamówień, co jest zgodne z jej strategią rozwoju oraz zwiększa udział przychodów ze świadczenia usług serwisowych, dzięki czemu wzrostowi powinny ulec uzyskiwane rentowności. Zarząd MADKOM S.A. bardzo dobrze ocenia ostatnie działania w obszarze handlowym i liczy na utrzymanie pozytywnego trendu w kolejnych miesiącach.

 

To zamówienie w bardzo znaczący sposób zwiększa nasze stałe wpływy serwisowe. Jest to tendencja, którą od dłuższego czasu sygnalizujemy. Zwiększamy stałe umowy, które niezależnie od zachowań rynku będą w znacznym stopniu wpływały na wyniki Spółki w perspektywie długofalowej. Z naszego punktu widzenia, najlepszym, co może się dla nas zdarzyć, to podpisanie jednej takiej umowy zamiast realizacja kilku jednorazowych wdrożeń. Tylko ta jedna umowa zwiększa nasze roczne przychody serwisowe o prawie 25%. – komentuje Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

 

Spółka miała bardzo udaną końcówkę 2016 r. i w 4 kw. ub. roku zanotowała ponad 251 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 1.838 tys. zł. Co równie istotne, Emitentowi udało się zwiększyć w minionym roku przychody z tytułu świadczenia usług serwisowych do rekordowego poziomu 2.023 tys. zł. MADKOM S.A. równie dobrze rozpoczął 2017 r., notując w styczniu br. wyraźny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, które wyniosły blisko 991 tys. zł wobec 483 tys. zł w analogicznym miesiącu 2016 r. Znaczący wzrost udało się także Spółce osiągnąć w zakresie przychodów ze świadczenia usług serwisowych, a uch wartość w styczniu 2017r. przekroczyła 631 tys. zł. Rok wcześniej było to 425 tys. zł.

Emitent wprowadził również nową usługę – System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (SAWPE), do weryfikacji podpisów elektronicznych zapisanych w formacie XAdES (plik XML z podpisem), złożonych przy pomocy certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP. System pozwala zweryfikować w trybie online autentyczność dokumentu, sprawdzić czy dokument nie został zmodyfikowany po jego podpisaniu oraz czy certyfikat użyty do podpisania był prawidłowy i nie został unieważniony. Unikalność tej usługi polega na tym, że jest ona całkowicie bezpłatna, zapewnia bazę weryfikacji archiwalnych i umożliwia pobranie dokumentu PDF poświadczającego wynik weryfikacji. Usługa SAWPE jest dostępna pod adresem internetowym: https://sawpe.pl

W ostatnim czasie Spółce udaje się pozyskiwać kolejne zamówienia. Nie są to kontrakty na wielomilionowe kwoty, ale w ujęciu ogólnym ich suma jest dla nas bardzo zadowalająca. Nie czekamy na jedno czy dwa zamówienia w roku, tylko dywersyfikujemy swoje przychody z różnych źródeł. Planem na dalszą dywersyfikację jest także wchodzenie w nowe obszary biznesowe. Niedawno upubliczniliśmy darmową usługę SAWPE, a w niedługim czasie do naszej oferty wprowadzone zostaną kolejne produkty dla biznesu. Liczymy, że w przyszłym roku w naszych przychodach będzie widać znaczący wpływ z trzeciego uruchomionego segmentu biznesowego po szkoleniach, tj. z aplikacji dla biznesu. – podsumowuje Prezes Szczechowiak.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.