23.02.2017

Krystian

Madkom pozyskał znaczące zamówienie

Madkom zawarł umowe z Województwem Małopolskim na świadczenie 24-miesięcznego serwisu gwarancyjnego Regionalnego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego (RSBIP). W ramach umowy Emitent zrealizuje również zadanie polegające na rozbudowie tego systemu o nowe funkcjonalności. Całkowita kwota tego kontraktu to ponad 1.437 tys. zł brutto, a jego realizacja będzie miała bardzo pozytywny wpływ na wyniki finansowe MADKOM S.A. w kolejnych kwartałach.

 

Spółka w dalszym ciągu konsekwentnie rozbudowuje portfel zamówień, co jest zgodne z jej strategią rozwoju oraz zwiększa udział przychodów ze świadczenia usług serwisowych, dzięki czemu wzrostowi powinny ulec uzyskiwane rentowności. Zarząd MADKOM S.A. bardzo dobrze ocenia ostatnie działania w obszarze handlowym i liczy na utrzymanie pozytywnego trendu w kolejnych miesiącach.

 

 

To zamówienie w bardzo znaczący sposób zwiększa nasze stałe wpływy serwisowe. Jest to tendencja, którą od dłuższego czasu sygnalizujemy. Zwiększamy stałe umowy, które niezależnie od zachowań rynku będą w znacznym stopniu wpływały na wyniki Spółki w perspektywie długofalowej. Z naszego punktu widzenia, najlepszym, co może się dla nas zdarzyć, to podpisanie jednej takiej umowy zamiast realizacja kilku jednorazowych wdrożeń. Tylko ta jedna umowa zwiększa nasze roczne przychody serwisowe o prawie 25%. – komentuje Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

 

 

Spółka miała bardzo udaną końcówkę 2016 r. i w 4 kw. ub. roku zanotowała ponad 251 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 1.838 tys. zł. Co równie istotne, Emitentowi udało się zwiększyć w minionym roku przychody z tytułu świadczenia usług serwisowych do rekordowego poziomu 2.023 tys. zł. MADKOM S.A. równie dobrze rozpoczął 2017 r., notując w styczniu br. wyraźny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, które wyniosły blisko 991 tys. zł wobec 483 tys. zł w analogicznym miesiącu 2016 r. Znaczący wzrost udało się także Spółce osiągnąć w zakresie przychodów ze świadczenia usług serwisowych, a uch wartość w styczniu 2017r. przekroczyła 631 tys. zł. Rok wcześniej było to 425 tys. zł.

 

Emitent wprowadził również nową usługę – System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (SAWPE), do weryfikacji podpisów elektronicznych zapisanych w formacie XAdES (plik XML z podpisem), złożonych przy pomocy certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP. System pozwala zweryfikować w trybie online autentyczność dokumentu, sprawdzić czy dokument nie został zmodyfikowany po jego podpisaniu oraz czy certyfikat użyty do podpisania był prawidłowy i nie został unieważniony. Unikalność tej usługi polega na tym, że jest ona całkowicie bezpłatna, zapewnia bazę weryfikacji archiwalnych i umożliwia pobranie dokumentu PDF poświadczającego wynik weryfikacji. Usługa SAWPE jest dostępna pod adresem internetowym: https://sawpe.pl

 

W ostatnim czasie Spółce udaje się pozyskiwać kolejne zamówienia. Nie są to kontrakty na wielomilionowe kwoty, ale w ujęciu ogólnym ich suma jest dla nas bardzo zadowalająca. Nie czekamy na jedno czy dwa zamówienia w roku, tylko dywersyfikujemy swoje przychody z różnych źródeł. Planem na dalszą dywersyfikację jest także wchodzenie w nowe obszary biznesowe. Niedawno upubliczniliśmy darmową usługę SAWPE, a w niedługim czasie do naszej oferty wprowadzone zostaną kolejne produkty dla biznesu. Liczymy, że w przyszłym roku w naszych przychodach będzie widać znaczący wpływ z trzeciego uruchomionego segmentu biznesowego po szkoleniach, tj. z aplikacji dla biznesu. – podsumowuje Prezes Szczechowiak.