03.01.2011

Krystian

MADKOM LAUREATEM KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY”

Nasza firma, już po raz czwarty, została doceniona przez kapitułę konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play, czego wyrazem był przyznany nam Certyfikat.

 

Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” to przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

 

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” realizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.