27.11.2008

Krystian

MADKOM FIRMĄ FAIRPLAY 2007

Miło nam poinformować, że Kapituła X edycji programu :”Przedsiębiorstwo Fair Play” wraz z Krajową Izbą Gospodarczą i Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznały firmie Madkom tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play ”2007 , który został oficjalnie wręczony na uroczystej gali dnia 7 grudnia 2007 roku.

 

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest inicjatywą, stworzona dla firm, które w swojej działalności kierują się zasadami fair play i nie wahają się poddawać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Celem Programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalna i państwową.