17.11.2017

Grzegorz Szczechowiak

Listopad z sukcesami

SIDAS EZD

SIDAS BUDŻET

SIDAS mikroEZD

SIDAS CU

Szkolenia

W listopadzie oferta Spółki Madkom została wybrana jako najkorzystniejsza w 6 postępowaniach przetargowych. W ramach nowych kontraktów Spółka m.in. dostarczy i wdroży SIDAS EZD, SIDAS BUDŻET, SIDAS mikroEZD, SIDAS CU, uruchomi Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego, opracuje i uruchomi usługi elektroniczne na platformie ePUAP oraz przeprowadzi szkolenia informacyjne dla osób zaangażowanych w realizację e-usług. Ponadto przedmiotem umów będzie dostarczenie systemów dziedzinowych oraz Portalu Informacyjno-Płatniczego.

 

Jednostki dla których będziemy realizować zamówienia to:

 

  • Gmina Słomniki oraz 6 jednostek organizacyjnych Gminy,
  • Gmina Nowy Wiśnicz
  • Gmina Łukowica
  • Gmina Tarnowskie Góry oraz 33 jednostki organizacyjne Gminy
  • Gmina Szaflary
  • Gmina Iwanowice.

 

Łączna wartość wygranych postępowań wynosi: 1 967 810,19 zł