21.01.2020

Dariusz Dziosa

Kto musi korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) ?

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny spełniający wymogi ustaw i rozporządzeń w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Wszystkie podmioty wykonujące zadania publiczne mają obowiązek publikować informacja w serwisie BIP. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Informację publiczną udostępnia, zatem wyodrębniona jednostka organizacyjna, której obowiązkiem jest realizacja zadań publicznych.

 

Ustawa określa dokładnie które podmioty są zobowiązane do tworzenia i prowadzenia stron BIP oraz udostępniania informacji publicznej. Należy wyszczególnić:

 

 • przedszkola
 • szkoły
 • uczelnie, pozostałe placówki oświatowe
 • ośrodki pomocy społecznej
 • instytucje kultury (teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury)
 • komendy straży pożarnej i policji
 • jednostki badawczo-rozwojowe i zakłady opieki zdrowotnej
 • gabinety lekarskie finansowane ze środków publicznych
 • jednostki budżetowe
 • zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych
 • organy władzy publicznej
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
 • związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne
 • podmioty będące w posiadaniu informacji publicznych.

 

Jesteśmy autorem własnego systemu BIP, zbudowaliśmy go od podstaw z myślą o dostarczeniu narzędzia, które pozwoli realizować powyższym podmiotom założenia ustawy i jednocześnie będzie systemem prostym w codziennej pracy i przejrzystym dla użytkowników.

 

W przypadku pytań lub zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu telefonicznego 58 712 60 20 lub przesyłania zapytań drogą elektroniczną na adres mailowy: handlowy@madkom.pl