04.12.2008

Krystian

Konwent „ITeraz Mazowsze”

2-3 grudnia w Józefowie k/Warszawy odbył się Konwent realizowany w ramach projektu „ITeraz Mazowsze”, współfinansowany przez Unię Europejską pt. „Innowacyjne projekty kluczem do rozwoju Mazowsza”.

 

Między innymi omówiono bezpieczeństwo systemów IT, tematykę jakości w informatyce, współpracę samorządów i biznesu. Konwent był skierowany do osób odpowiedzialnych za informatyzację podmiotów sektora publicznego, do instytucji rynku pracy, firm teleinformatycznych i przedstawicieli świata nauki.

 

Konwent informatyków Mazowsza

 

Podczas Konwent Informatyków Mazowsza Prezes Zarządu spółki Madkom Grzegorz Szczechowiak wygłosił wykład pod hasłem „Archiwa elektroniczne dostęp do ich zasobów w dobie sieci Internet”. Przede wszystkim został omówiony stopień bezpieczeństwa korzystania z archiwów elektronicznych przepisów prawnych obligujących o do prowadzenia archiów oraz wady i zalety przechowywania dokumentów w postaci elektronicznej.

 

Tutaj możecie Państwo pobrać prezentację z konferencji.