24.10.2011

Krystian

KOMPLEKSOWE WDROŻENIE W JASTRZĘBIU ZDRÓJ – ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW I CYFROWY URZĄD

Firma Madkom wygrała przetarg i podpisała umowę na dostawę i wdrożenie modułów systemu SIDAS w jednostkach podległych Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdrój. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Celem projektu jest wzrost liczby usług świadczonych dla ludności drogą elektroniczną oraz wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych.

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwi komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami oraz dostawa niezbędnej infrastruktury

 

Zamówienie obejmuje wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS w przedszkolach, szkołach, Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej i innych jednostkach podległych Urzędu Miasta. W sumie objętych wdrożeniem będzie 69 jednostek. W ramach umowy zostanie uruchomiony Cyfrowy Urząd SIDAS. Dzięki temu rozwiązaniu do każdej z jednostek, które są w projekcie będzie można składać wnioski i dokumenty w postaci elektronicznej.

 

Ponadto, wdrożone systemy zostaną zintegrowane w platformą SEKAP co w znaczący sposób poszerzy możliwość kontaktu mieszkańców Jastrzębia Zdrój z wybranymi jednostkami miasta.

 

W ramach wdrożenia zostanie przeszkolonych blisko 400 użytkowników systemu a także dostarczony nowoczesny sprzęt IT.

 

Wartość zamówienia to 5.762.000 zł.