KOMPLEKSOWE WDROŻENIE W JASTRZĘBIU ZDRÓJ – ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW I CYFROWY URZĄD

Firma Madkom wygrała przetarg i podpisała umowę na dostawę i wdrożenie modułów systemu SIDAS w jednostkach podległych Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdrój. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Celem projektu jest wzrost liczby usług świadczonych dla ludności drogą elektroniczną oraz wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych.

Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwi komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami oraz dostawa niezbędnej infrastruktury

Zamówienie obejmuje wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS w przedszkolach, szkołach, Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej i innych jednostkach podległych Urzędu Miasta. W sumie objętych wdrożeniem będzie 69 jednostek. W ramach umowy zostanie uruchomiony Cyfrowy Urząd SIDAS. Dzięki temu rozwiązaniu do każdej z jednostek, które są w projekcie będzie można składać wnioski i dokumenty w postaci elektronicznej.

Ponadto, wdrożone systemy zostaną zintegrowane w platformą SEKAP co w znaczący sposób poszerzy możliwość kontaktu mieszkańców Jastrzębia Zdrój z wybranymi jednostkami miasta.

W ramach wdrożenia zostanie przeszkolonych blisko 400 użytkowników systemu a także dostarczony nowoczesny sprzęt IT.

Wartość zamówienia to 5.762.000 zł.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.