KOMPLEKSOWE WDROŻENIE W JASTRZĘBIU ZDRÓJ – ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW I CYFROWY URZĄD

Firma Madkom wygrała przetarg i podpisała umowę na dostawę i wdrożenie modułów systemu SIDAS w jednostkach podległych Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdrój. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Celem projektu jest wzrost liczby usług świadczonych dla ludności drogą elektroniczną oraz wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych.

Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwi komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami oraz dostawa niezbędnej infrastruktury

Zamówienie obejmuje wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS w przedszkolach, szkołach, Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej i innych jednostkach podległych Urzędu Miasta. W sumie objętych wdrożeniem będzie 69 jednostek. W ramach umowy zostanie uruchomiony Cyfrowy Urząd SIDAS. Dzięki temu rozwiązaniu do każdej z jednostek, które są w projekcie będzie można składać wnioski i dokumenty w postaci elektronicznej.

Ponadto, wdrożone systemy zostaną zintegrowane w platformą SEKAP co w znaczący sposób poszerzy możliwość kontaktu mieszkańców Jastrzębia Zdrój z wybranymi jednostkami miasta.

W ramach wdrożenia zostanie przeszkolonych blisko 400 użytkowników systemu a także dostarczony nowoczesny sprzęt IT.

Wartość zamówienia to 5.762.000 zł.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.