KOLEJNY SUKCES MADKOM. OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT DLA 269 UŻYTKOWNIKÓW Z TERENU POWIATU LUBAŃSKIEGO.

Na początku grudnia 2009 podpisaliśmy umowę na realizację projektu: „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego” Powiatu Lubańskiego – Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania, modernizacja infrastruktury sprzętowej i teleinformatycznej oraz usługi szkoleniowe.” Realizację zamówienia przeprowadzimy w ramach konsorcjum z firmą Sprint sp. z o.o.

Dostarczymy oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów DocFlow dla 269 użytkowników z terenu powiatu lubańskiego. W ramach projektu wdrożymy również DocSignBiuletyny Informacji Publicznej, system DocFlow Ewidencja Działalnosci Gospodarczej, portal www oraz infrastrukturę sprzętową.

Projekt jest dofinansowany przez MSWiA a jego wartość opiewa na kwotę ponad 1,5 mln. zł.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.