01.06.2018

Krystian

Kolejny kontrakt w województwie wielkopolskim.

SIDAS EZD

SIDAS mikroEZD

SIDAS CU

Konsorcjum Spółek Grupy MADKOM (MADKOM SA – Pełnomocnik i CSW MADKOM Sp. z o.o. – Konsorcjant) pozyskało kolejne zamówienie w województwie wielkopolskim.

 

W dniu 28 maja 2018r.  wyżej wymienieni wykonawcy podpisali umowę z Urzędem Miejskim w Wieleniu.

 

W ramach umowy zostanie wdrożony kompleksowy zintegrowany system wspierający pracę Urzędu, polegający na:

 

  •  wdrożeniu systemu SIDAS EZD;
  •  wdrożeniu systemu SIDAS mikroEZD w jednostkach organizacyjnych
  •  wdrożeniu systemu SIDAS CU;
  •  modernizacji systemu Biuletynu Informacji Publicznej;
  •  integracji wdrożonych systemów z istniejącymi systemami dziedzinowymi;
  •  wdrożeniu pakietu e-usług oraz uruchomieniu ich na platformie ePUAP;
  •  dostawie sprzętu niezbędnego do wdrożenia wskazanych wyżej systemów;
  •  szkoleniu Pracowników Urzędu.

 

Wartość podpisanej umowy: 414.359,94 zł