08.10.2009

Krystian

KOLEJNE WDROŻENIA SYSTEMU DOCFLOW-240 NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Nasze rozwiązania ułatwią pracę prawie 240 nowym użytkownikom. Najnowsze wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów zostały przeprowadzone w Nowym Tomyślu, Obornikach Wielkopolskich, Wolsztynie i Żukowie.

 

Wdrożenia w pierwszych trzech urzędach zostały przeprowadzone, w ramach projektu „Urząd jakiego nie znasz” realizowanego przez firmę F5 Konsulting sp. z o.o. na zlecenie firmy American Systems sp. z o.o.

 

„Urząd, jakiego nie znasz” jest projektem wdrożeniowo-szkoleniowym  skierowanym do pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego, którego celem jest podniesienie kompetencji urzędników oraz poprawa funkcjonowania urzędów poprzez wdrożenie usprawnień zarządczych. Realizacje w urzędach w Nowym Tomyślu, Obornikach Wielkopolskich i Wolsztynie zrealizowane zostały w ramach Priorytetu V. „Dobre rządzenie”, Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.”