31.01.2017

Krystian

Kolejne szkolenia w samorządach

Również w miesiącu styczniu oferty Konsorcjum MADKOM SA, Madkom Sp. z o.o. oraz spółki wchodzącej w składy Grupy Kapitałowej MADKOM S.A. na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie e-administracji dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego zostały wybrane jako najkorzystniejsze. Spółka tym samym umacniła swoją pozycję rynkową w obszarze szkoleń dla sektora publicznego, a łączne wynagrodzenie z tytułu podpisanych umów wynosi przeszło

 

Wartość łączna zamówienia wynosi: 352 000,00 zł brutto