26.04.2016

Krystian

Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem

W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczy dla naszego kraju 82,5 mld euro. Zgodnie założeniami, perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Co ważne, jednym z głównych priorytetów jest realizacja działań związanych z podnoszeniem sprawności i efektywności administracji.

 

Koniec pierwszego i początek drugiego kwartału 2016 r., przyniósł wiele nowych informacji związanych z szeroko pojmowanych rozwojem cyfrowym administracji. Otwarte zostały nabory w kolejnych województwach:

 

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego – oś VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – oś II CYFROWA MAŁOPOLSKA
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – oś II TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

 

Oczywiście, ostatnie miesiące obfitowały nie tylko w uruchomienie nowych naborów, ale przede wszystkim był to czas oceny wniosków, które zostały już złożone. W dniu 20 kwietnia 2016 r., ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Jak informuje na swych stronach Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych:

 

„Zwiększanie dostępności do e-usług i integrowanie rozwiązań skierowanych do mieszkańców to jeden z głównych kierunków rozwoju Mazowsza w obecnej perspektywie unijnej. Dzięki ponad 117 mln zł przeznaczonych na 13 projektów możliwe będzie załatwianie coraz większej ilości spraw urzędowych bez wychodzenia z domu” 

 

W chwili obecnej nie rozdana pula pieniędzy na projekty w sektorze e-usług to blisko 1,2 mld zł – pierwsze komunikaty o kolejnych województwach pojawią się na koniec czerwca, a w przypadku woj. śląskiego i lubuskiego komunikat ten jest oczekiwany w najbliższych dniach.