29.09.2017

Krystian

Kolejne małopolskie gminy klientami Madkom

SIDAS EZD

SIDAS BUDŻET

Szkolenia

Z końcem września Spółka Madkom podpisała umowy z Gminą Skawina oraz z Gminą Szaflary.

 

W ramach realizacji kontraktów Madkom dostarczy, wdroży i przeszkoli pracowników z obsługi  Systemu SIDAS Modułów: EZD i BUDŻET oraz opracuje i uruchomi elektroniczne usługi na platformie ePUAP. Ponadto przedmiotem umów jest dostarczenie systemów dziedzinowych oraz Portalu Informacyjno-Płatniczego. Oba uzyskane zamówienia realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Łączna suma podpisanych umów wynosi: 777 823,71 zł brutto