17.11.2014

Krystian

KOLEJNA UMOWA NA WDROŻENIE SYSTEMU SIDAS FORMBUILDER.

W dniu 17 listopada 2014 r. Spółka podpisała umowę z podmiotem z branży IT na dostawę i wdrożenie systemu SIDAS FormBuilder.  Oprogramowanie to służy do budowania wzorów i formularzy elektronicznych w technologii XForms. Technologia XForms wykorzystywana jest do budowy wzorów i formularzy dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP.

 

Nasze oprogramowanie będzie elementem dwóch platform umożliwiających świadczenie usług droga elektroniczną, które w swoim zakresie funkckonalnym będą zgodne z platformą ePUAP.

 

Zamowienie zostanie zrealizowane do dnia 31.01.2015, okres gwarancji świadczonej przez Spółkę to 24 miesiące.

 

Wartość uzyskanego zamówienia: 196 800,00 zł