04.02.2020

Krystian

Jakie wymagania techniczne musi spełnić strona BIP ?

Strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) tworzone są w oparciu o listę wymagań technicznych, które definiuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Elementy ustawy zabezpieczają prawidłowe wypełnienie obowiązku udostępnienia informacji publicznej, bezpieczeństwo oraz formę udostępniania informacji.

 

Jego głównym zadaniem jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym do budowy BIP wprowadzania i aktualizowania treści BIP we własnym zakresie.

 

Z punktu widzenia technicznego, BIP nie jest niczym innym jak systemem zarządzania treścią serwisów internetowych, który dodatkowo musi spełniać określone funkcje. W branży internetowej systemy zarządzania treścią powszechnie nazywane są systemami CMS (Content Management System).

 

Zarządzanie treścią polega na udostępnieniu odpowiednio przygotowanego programu z panelem redakcyjnym, przy pomocy którego redaktorzy (osoby odpowiedzialne) w prosty i intuicyjny sposób mogą wprowadzać, aktualizować i usuwać informacje z serwisu. Nie wymagana jest do tego znajomość zagadnień technicznych, a wprowadzone zmiany mogą być natychmiast widoczne w serwisie internetowym.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z ustawą musi spełniać poniższe wymagania techniczne:

 

  • Strona podmiotowa BIP prowadzona jest w formie odrębnej strony WWW. W przypadku jeżeli podmiot posiada własną stronę WWW, BIP należy wydzielić z jej obszaru oraz połączyć oba adresy ze sobą za pomocą odnośników z przekierowaniem. Odstępstwem od tego jest sytuacja w której strona spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

 

  • Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika (Rejestr Zmian), w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych opublikowanych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny,

 

  • Serwis BIP musi udostępniać adres redakcji strony podmiotowej BIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę BIP,

 

  • BIP musi udostępniać podmiotowi moduł administracyjny zabezpieczony hasłem;

 

  • BIP musi być wyposażony w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa uniemożliwiające – inny niż poprzez serwis internetowy BIP – dostęp do informacji osobom niepowołanym,

 

  • W celu zabezpieczenia ciągłości publikacji (na wypadek awarii) podmioty prowadzące BIP zobowiązane są do posiadania serwera zastępczego,

 

  • Każdy podmiot udostępniający informację publiczną jest zobowiązany do umożliwienia kopiowania informacji publicznej lub jej wydruk oraz przesłania albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji,

 

  • informacje zgromadzone w bazie danych BIP muszą być kopiowane systematycznie na odrębne nośniki informacji nie rzadziej niż raz na dobę.