Jakie wymagania techniczne musi spełnić strona BIP ?

Strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) tworzone są w oparciu o listę wymagań technicznych, które definiuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Elementy ustawy zabezpieczają prawidłowe wypełnienie obowiązku udostępnienia informacji publicznej, bezpieczeństwo oraz formę udostępniania informacji.

Jego głównym zadaniem jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym do budowy BIP wprowadzania i aktualizowania treści BIP we własnym zakresie.

Z punktu widzenia technicznego, BIP nie jest niczym innym jak systemem zarządzania treścią serwisów internetowych, który dodatkowo musi spełniać określone funkcje. W branży internetowej systemy zarządzania treścią powszechnie nazywane są systemami CMS (Content Management System).

Zarządzanie treścią polega na udostępnieniu odpowiednio przygotowanego programu z panelem redakcyjnym, przy pomocy którego redaktorzy (osoby odpowiedzialne) w prosty i intuicyjny sposób mogą wprowadzać, aktualizować i usuwać informacje z serwisu. Nie wymagana jest do tego znajomość zagadnień technicznych, a wprowadzone zmiany mogą być natychmiast widoczne w serwisie internetowym.

 

Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z ustawą musi spełniać poniższe wymagania techniczne:

 • Strona podmiotowa BIP prowadzona jest w formie odrębnej strony WWW. W przypadku jeżeli podmiot posiada własną stronę WWW, BIP należy wydzielić z jej obszaru oraz połączyć oba adresy ze sobą za pomocą odnośników z przekierowaniem. Odstępstwem od tego jest sytuacja w której strona spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika (Rejestr Zmian), w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych opublikowanych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny,
 • Serwis BIP musi udostępniać adres redakcji strony podmiotowej BIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę BIP,
 • BIP musi udostępniać podmiotowi moduł administracyjny zabezpieczony hasłem;
 • BIP musi być wyposażony w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa uniemożliwiające – inny niż poprzez serwis internetowy BIP – dostęp do informacji osobom niepowołanym,
 • W celu zabezpieczenia ciągłości publikacji (na wypadek awarii) podmioty prowadzące BIP zobowiązane są do posiadania serwera zastępczego,
 • Każdy podmiot udostępniający informację publiczną jest zobowiązany do umożliwienia kopiowania informacji publicznej lub jej wydruk oraz przesłania albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji,
 • informacje zgromadzone w bazie danych BIP muszą być kopiowane systematycznie na odrębne nośniki informacji nie rzadziej niż raz na dobę.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

   

  Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.