03.01.2018

Krystian

Jak zweryfikować podpis elektroniczny?

Jak zweryfikować podpis elektroniczny?

 

Podpisy cyfrowe mogą zapewniać dwa aspekty bezpieczeństwa informacji. Powiedzmy, że otrzymałeś wiadomość e-mail z załączonym plikiem podpisanym elektronicznie, otrzymałeś umowę od kontrahenta lub potwierdzenie przelewu.

 

W pierwszej kolejności powinieneś odpowiedzieć sobie na dwa pytania.

 

Po pierwsze, integralność danych. Czy to naprawdę oryginalne dane, czy zostały zmodyfikowane, zastąpione lub nawet wprowadzone do kanału komunikacyjnego przez osobę z zewnątrz?

 

Po drugie, tożsamość nadawcy. Czy dane naprawdę pochodzą od tego, za kogo się podaje, czy też jakaś osoba próbuje podszyć się pod nadawcę informacji?

 

Możesz uzyskać odpowiedzi na te pytania i w prosty sposób zweryfikować otrzymany dokument.

 

Ważność podpisu elektronicznego jest określona przez weryfikację stanu certyfikatu cyfrowego podpisu, znacznika czasu oraz integralności dokumentu.

 

Jeżeli doszło do zmiany treści, to weryfikacja integralności dokumentu potwierdzi, czy treść zmieniła się po podpisaniu dokumentu.

 

Weryfikacja autentyczności potwierdza, że certyfikat osoby podpisującej lub jej certyfikaty nadrzędne istnieją i były ważne w czasie podpisywania dokumentu.

 

Jak zweryfikować podpis elektroniczny online w 5 Krokach za pomocą verifysignature.pl?
Szczegółowa instrukcja weryfikacji znajduje się pod linkiem: Jak zweryfikować podpis elektroniczny ?

 

Świadczymy usługę weryfikacji na podstawie rejestru niekwalifikowanych usług zaufania prowadzoną przez Narodowy Bank Polski – NBP. Nasz system do weryfikacji podpisu elektronicznego jest zgodny z rozporządzeniem eIDAS i obsługuje wszystkie podpisy złożone w formacie XAdES oraz PAdES. Weryfikacjapodpisu.pl wykorzystuje unijny system list zaufania (TSL). Dlatego pozwala na skuteczną weryfikację podpisów z całej Unii Europejskiej.

 

Dzięki temu otrzymujemy 100% gwarancję, że dokument nie jest sfałszowany. Dodatkowo jako poświadczenie zgodności możemy pobrać elektroniczne potwierdzenie weryfikacji (EPW), które może stanowić dowód w sprawach spornych np. w sądzie i stanowi o niezaprzeczalności złożonego podpisu.