27.11.2008

Krystian

IP PBX MASTER

Jeszcze do niedawna klienci byli przyzwyczajeni do rozdzielenia infrastruktury informatycznej od instalacji telefonicznej. Nawet wprowadzenie IP PBX opartego na VoIP i wykorzystującego to samo okablowanie sieciowe niewiele zmienia od strony funkcjonalnej…..

 

Dopiero włączenie telefonii IP do procesów jakościowych w organizacji radykalnie poprawia jakość pracy oraz daje możliwość kontroli i optymalizacji przepływu informacji wszystkimi kanałami. Integracja systemów IP zmienia pracę urzędów podnosząc jej szybkość oraz jakość obsługi i komunikacji. Rozwiązanie to organizuje przepływ informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy urzędem a jego otoczeniem.

 

Integracja DocFlow z IP PBX MASTER umożliwia:

 • ułatwiony dostęp do danych dzwoniącego i historii jego spraw już podczas rozmowy
 • oddzwanianie poprzez kliknięcie na numerach zapisanych w systemie
 • rejestrację treści połączeń w celu ich powiązania z procedurami urzędowymi
 • korzystanie z wbudowanej centralnej książki telefonicznej

Zastosowanie IP PBX MASTER w urzędzie daje również:

 • sprawną obsługę telefonicznych połączeń wewnętrznych i zewnętrznych
 • optyczny podgląd na stan wszystkich aparatów w biurach
 • obsługę kolejek z połączeniami oczekującymi
 • dostęp do bieżących statystyk i billingów połączeń
 • oszczędności kosztów połączeń telefonicznych
 • funkcje lokalnego lub zdalnego centrum zarządzania kryzysowego

 

Telefonia IP

 

Wdrożenie zintegrowanego systemu telefonii IP do urzędu związane jest z użyciem nowoczesnych i funkcjonalnych aparatów telefonicznych IP.Można również wykorzystać istniejącą już centralkę telefoniczną z „tradycyjnymi” aparatami analogowymi.

Ustawy oraz Rozporządzania nakładają na urzędy wiele nowych zobowiązań, które w ciągu najbliższych paru lat spowodują znaczące zmiany dotyczące zakresu oferowanych usług, funkcjonowania oraz komunikacji urzędów z klientami.W odróżnieniu od innych systemów obiegu dokumentów, nasz system DocFlow spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane tym systemom. W szczególności dotyczy to integracji systemu z usługami podpisu elektronicznego, zgodności z przepisami KPA, a przede wszystkim zgodności z Instrukcją kancelaryjną.

 

Korzyści ze stosowania obu systemów:

 • skrócenie czasu załatwiania spraw
 • usprawnienie obsługi interesantów
 • użytkownicy pracują zawsze z aktualnym i kompletnym zestawem dokumentów
 • pracownicy nie tracą czasu na wyszukiwanie informacji
 • dokumenty są szybko i bezbłędnie wyszukiwane i udostępniane
 • kierownictwo ma zawsze pełne i aktualne informacje o stanie prowadzonych spraw, dzięki czemu podejmuje szybkie i optymalne decyzje

 

Więcej na temat systemu IP PBX MASTER na stronach http://www.teleakademia.pl/