Zarząd

Grzegorz Szczechowiak

Prezes Zarządu

Współzałożyciel spółki, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Swoją karierę zawodową w branży IT rozpoczął w roku 2000 jako Specjalista Działu Usług w spółce Koma Nord. Przez ponad 3 lata realizował obsługę outsourcingową dla wielu przedsiębiorstw z całej Polski. W 2003 podjął współprace z Crowley Data Poland gdzie odpowiedzialny był za sferę techniczną funkcjonowania sieci abonenckiej w oddziale trójmiejskim oraz wspomaganie działań handlowych spółki na tym terenie. W 2005 roku podjął decyzję o założeniu wspólnie z małżonką spółki Madkom i przeniesieniu dotychczasowych klientów obsługiwanych przez działalność gospodarcza do tejże spółki. Grzegorz Szczechowiak poprzez kolejne lata działalności spółki zbudował z działalności jednoosobowej zajmującej się świadczeniem usług outsourcingowych przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem nowoczesnego oprogramowania dla administracji publicznej. Zyskał doświadczenie zarówno techniczne, handlowe jak i menedżerskie, które zaowocowało rozwojem spółki. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu sprzedaży, psychologii przywództwa i technik negocjacji oraz uzyskał wiele certyfikatów potwierdzających posiadaną wiedzę techniczną z zakresu systemów operacyjnych oraz sprzętu komputerowego.

Marcin Jorka

Prokurent

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na kierunku Telekomunikacja. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując niemal 4 lata w administracji samorządowej jako informatyk specjalizując się jednocześnie w pozyskiwaniu funduszy europejskich, by następnie wykorzystać je w spółce Madkom. Pracuje w niej od 2007r. rozpoczynając od stanowiska Wdrożeniowca Systemów Informatycznych. Następnie obejmował stanowiska Kierownika Działu Wdrożeń, Kierownika Działu Badań i Rozwoju oraz Dyrektora Działu Badań i Rozwoju. W Spółce sprawuje nadzór nad rozwojem wszystkich systemów informatycznych. Jest zwolennikiem nowoczesnych metod wytwarzania oprogramowania w tym stosowane w firmie SCRUM i DDD.

Rada Nadzorcza

Halina Szczechowiak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Madkom SA – współzałożycielka spółki, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku działalności spółki odpowiedzialna za finanse przedsiębiorstwa.

Mieszko Bisewski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Brał udział w komercjalizacji kilkudziesięciu projektów badawczo-rozwojowych jako pracownik funduszu kapitałowego ARP SA inwestującego w start-upy technologiczne, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek zarządu spółek technologicznych: CTAdventure Sp.z o.o., Energy Management Systems Sp.z o.o, TMA Robots Sp. z o.o. , z ramienia funduszu kapitałowego ARP sprawował funkcję CFO w Zarządach w/w spółek.

Aleksander Czyżowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Aleksander Czyżowski posiada wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i nadzorze nad inwestycjami z kapitałem zagranicznym na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości. Absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Pan Aleksander Czyżowski w okresie ostatnich trzech lat oraz obecnie jest członkiem organu zarządzającego w spółkach Vestimo Sp. z o.o. oraz Innovo Sp. z o.o.

Wojciech Wolny

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Pawlak

Członek Rady Nadzorczej

Związany z rynkiem finansowym od 2004 roku. Ścieżkę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte, gdzie był odpowiedzialny za badanie sprawozdań instytucji finansowych w tym funduszy inwestycyjnych, banków, ubezpieczycieli oraz przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, badania due diligence, testowanie procedur kontroli wewnętrznej oraz usługi doradcze.

Zajmował stanowisko Starszego Audytora w ING Bank Śląski S.A., angażując się w audyty procesów biznesowych, doradztwo, audyty wdrażania modeli ryzyka kredytowego. Od 2010 dyrektor finansowy oraz członek zarządu w międzynarodowych przedsiębiorstwach z rynku nieruchomości, produkcyjnych. Kierował centrami usług wspólnych międzynarodowych grup kapitałowych w obszarze księgowości i sprawozdawczości finansowej.

Odpowiedzialny za rozwój biznesu, zewnętrzne relacje z podmiotami finansowymi, jak również przygotowanie i nadzór nad budżetem, księgowością oraz sprawozdawczością finansową. Ukończył kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją bankowości inwestycyjnej. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta, członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów