Grupa kapitałowa

CSW Madkom Sp. z o.o. (dawniej Cloud Industry Solutions Sp. z o.o.) świadczy usługi z zakresu szkoleń oraz wdrożeń systemów informatycznych. Spółka jest jednym z głównych partnerów MADKOM SA w składanych ofertach przetargowych. Od 1 stycznia 2017 roku jednostka dominująca MADKOM SA włączyła do konsolidacji Spółkę CSW Madkom Sp. z o.o.

Ze względu na fakt, iż dane finansowe tej Spółki stały się istotne. Dane porównawcze na 30.09.2016 zostały przekształcone w taki sposób, jakby Spółka MADKOM SA sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.