INTERPRETACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ROZSZERZANIA JRWA.

W związku z licznymi zapytaniami użytkowników systemu DocFlow, dotyczącymi możliwości rozszerzania Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt przez podmioty publiczne w świetle przepisów:

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

– zwróciliśmy się z prośbą o ich interpretację do MSWiA, wskazując jednocześnie fakt usunięcia z wersji ostatecznej Rozporządzenia zapisów instrukcji wprost nakazujących konieczność porozumienia się z dyrektorem właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

Z informacji uzyskanych od MSWIA wynika iż, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wystosował pismo w tej sprawie do Rządowego Centrum Legislacji, sugerując następującą interpretację przepisów:

  • wolno dodawać nowe klasy w klasach które nie są końcowymi (i te rozbudowywać)
  • nie wolno rozbudowywać klas końcowych
  • dodanie nowych klas trzeba uzgodnić z archiwum państwowym.

Ponadto uzyskaliśmy zapewnienie, iż jeżeli tylko pojawi się oficjalna interpretacja tychże przepisów, zostanie zamieszczona na stronie http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/wolnytekst/8844/.

26 stycznia tego roku, podczas spotkania Unii Metropolii Polskich, NDAP podała informację, że nie należy się spodziewać, aby do czasu wydania oficjalnej interpretacji przepisów, archiwa państwowe cokolwiek uzgodniły w zakresie rozbudowy wykaz akt w podmiotach objętych Rozporządzeniem.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.