27.01.2011

Krystian

INTERPRETACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ROZSZERZANIA JRWA.

W związku z licznymi zapytaniami użytkowników systemu DocFlow, dotyczącymi możliwości rozszerzania Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt przez podmioty publiczne w świetle przepisów:

 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 

– zwróciliśmy się z prośbą o ich interpretację do MSWiA, wskazując jednocześnie fakt usunięcia z wersji ostatecznej Rozporządzenia zapisów instrukcji wprost nakazujących konieczność porozumienia się z dyrektorem właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

 

Z informacji uzyskanych od MSWIA wynika iż, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wystosował pismo w tej sprawie do Rządowego Centrum Legislacji, sugerując następującą interpretację przepisów:

  • wolno dodawać nowe klasy w klasach które nie są końcowymi (i te rozbudowywać)
  • nie wolno rozbudowywać klas końcowych
  • dodanie nowych klas trzeba uzgodnić z archiwum państwowym.

 

Ponadto uzyskaliśmy zapewnienie, iż jeżeli tylko pojawi się oficjalna interpretacja tychże przepisów, zostanie zamieszczona na stronie http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/wolnytekst/8844/.

 

26 stycznia tego roku, podczas spotkania Unii Metropolii Polskich, NDAP podała informację, że nie należy się spodziewać, aby do czasu wydania oficjalnej interpretacji przepisów, archiwa państwowe cokolwiek uzgodniły w zakresie rozbudowy wykaz akt w podmiotach objętych Rozporządzeniem.