02.06.2011

Krystian

INFORMACJA O PODPISANIU LISTU INTENCYJNEGO.

Pragniemy poinformować Państwa o podpisaniu listu intencyjnego z firma PROINFO – Monika Figas, ul. Wyszyńskiego 28, 95-035 Ozorków związanego z przeniesieniem obsługi Klientów w/w firmy korzystających z oprogramowania autorskiego BIP firmy PROINFO na oprogramowanie autorstwa Madkom SA.

 

Informacja ta ma znaczenie dla Spółki, gdyż powiększa skokowo liczbę Klientów Spółki  o 43 nowe podmioty, które dotychczas nie były Klientami Spółki.Pozyskanie nowych Klientów dla Spółki zwiększy coroczne stałe wpływy z tytułu umów serwisowych oraz buduje relacje z tymi Klientami umożliwiając sprzedaż tym Klientom nowych systemów Spółki, które w naturalny sposób będą się integrować z systemami posiadanymi przez Klientów.

 

W nawiązaniu współpracy z firmą PROINFO, Madkom SA upatruje dalszych możliwości rozwoju oferty systemów informatycznych oraz synergii w działaniach obydwu firm na płaszczyźnie oferowania usług, produktów i wiedzy dla Klientów z sektora administracji samorządowej obsługiwanych przez Partnera na obszarze lokalnym województw wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Niebagatelnym jest tutaj doświadczenie Partnera, który współpracuje i obsługuje ponad 230 podmiotów z sektora administracji publicznej. List intencyjny nie spełnia w chwili obecnej definicji umowy istotnej, niemniej jednak w przyszłości sytuacja może ulec zmianie, o czym Madkom SA poinformuje w odpowiednim komunikacie w systemie EBI.